De wijkraad Oude Noorden vergaderde in de Gultepe moskee in de Erasmusstraat. De moskee zet in op meedoen in de Nederlandse samenleving. Ze zien...

De wijkraad Oude Noorden vergaderde in de Gultepe moskee in de Erasmusstraat. De moskee zet in op meedoen in de Nederlandse samenleving. Ze zien zichzelf als een maatschappelijke instelling die plek geeft aan jong en oud. In samenwerking met de Oogstmarkt organiseren ze ook  3 dagen lang ( tussen 12, 13,14 april ) cultuurdagen op het Noordplein. De Gultepe moskee zit in een voormalige Joodse pettenfabriek. Het gebouw wordt binnenkort grondig verbouwd. De moskee gaat gelijkvloers en de bovenetages worden getransformeerd in studentenhuisvesting gekoppeld aan de Erasmus Universiteit.

Wijkagent Stienstra belichtte de wel heel gevarieerde taak van de wijkagent van aanspreekpunt tot ingaan op meldingen, drugbestrijding,  winkel screening en handhaven. Gelukkig komt er veel nieuwe jonge instroom, dit vraagt wel meer coaching. Er gaat meer aandacht gegeven worden aan verkeersonveiligheid. De situatie met 15 jaar geleden is er fors op vooruit gegaan. Informatie vanuit bewoners blijft een belangrijk punt. Diverse kinderactiviteiten georganiseerd door buikdansgroep Soraya Sultan kregen van de wijkraad Oude Noorden een beperkte financiële impuls.

Het gaat om Flashmob met wereldkinderen, een feestelijke knutselmiddag, samen met en bij elkaar op Moederdag en een grote kinderfamilie. In combinatie met vrouwendag werden lezingen over gezondheid ondersteund. De wijkraad droeg ook bij richting de theatervoorstelling Stille Heldinnen. In de armoede sfeer kwam ook een bijdrage in combinatie met de particuliere steun van een supermarkt.