Viola Schaaff, Wijkraadslid Oude Noorden vertelt over het Wijkactieplan en de komende livestream vergaderingen van de Wijkraad: ‘Het nieuwe jaar is al even aangebroken... Wijkraad Oude Noorden via livestream

Viola Schaaff, Wijkraadslid Oude Noorden vertelt over het Wijkactieplan en de komende livestream vergaderingen van de Wijkraad: ‘Het nieuwe jaar is al even aangebroken en de wijkraad Oude Noorden is weer met frisse moed van start gegaan.

Zo hebben we het Wijk Actie Plan voor dit jaar gemaakt, waarvan we in iedere openbare vergadering een punt zullen benoemen. Onze openbare vergaderingen zijn via livestream te volgen op de site van de gemeente en via Facebook.

Het Wijk Actie Plan is een jaarlijks terugkerend plan voor de gemeentelijke diensten. Zij krijgen taken (acties) mee die wij in onze visie hebben uitgesproken. Deze visie wordt de wijkagenda genoemd en is leidend voor de vier jaar dat de wijkraad is gekozen. In deze agenda staan doelen zoals meer groen, veiligheid en bouwplannen. De agenda is terug te vinden op de site van de gemeente, onder het kopje wijkraad oude noorden.

Dit jaar richten we ons op zaken die veelal zijn blijven hangen in het vorige jaar door corona. Of op problemen die juist zijn ontstaan, zoals armoede, vervuiling en leegstand. Samenwerking tussen de verschillende wijkraden in Noord is daarbij van groot belang. De wijkraad draagt ondernemers en bewoners die het in deze tijd moeilijk hebben een warm hart toe.

We hopen dat sociale initiatieven meer op de voorgrond komen; deze zullen wij met liefde ondersteunen. Maak dus gebruik van de mogelijkheid en dien een bewonersinitiatief in. Ook (sociaal) ondernemers kunnen dit doen.

Zolang het doel maar verbinding en ondersteuning is, met een mooiere, fijne, schone wijk als resultaat. Samen staan we sterk! ‘

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/het-oude-noorden/ 

https://www.facebook.com/wr.oudenoorden/