Op de Wijkraadvergadering Oude Noorden stond de Rotte centraal. Tal van inspirerende initiatieven kwamen aan de orde. Een kaleidoscoop waarin Rotte Water met inhoud... Wijkraad Oude Noorden zwemt mee

Op de Wijkraadvergadering Oude Noorden stond de Rotte centraal. Tal van inspirerende initiatieven kwamen aan de orde. Een kaleidoscoop waarin Rotte Water met inhoud  12 maal vergroot je een magische wereld binnen voert. Een Swim Experience en plastic vissen met Waterwijs. De kaleidoscoop heeft drie kijkgaten die telkens een andere wereld toveren van natuur tot mensen en vervuiling. De maker van dit reuze instrument van drie meter hoog en 1 meter breed is Eddy Kaijser.

   

De kaleidoscoop is enigszins verplaatsbaar, krijgt een steeds nieuwe echte invulling en blijft een half jaar staan. Het geheel is verlicht en gekeken wordt of er ook een audiotuner in kan gebouwd worden. Erik Kortlandt is bioloog en heeft de waterman als sterrenbeeld. Met zijn organisatie WaterWijs maakt hij een natuurkalender rond de Rotte en zet nu in op plastic vissen met leerlingen van de Talmaschool. WaterWijs heeft een educatief programma gemaakt rond de rivier waarbij Rotterdam is ontstaan.

Eric werkt samen met de Provincie, Natuurstad Rotterdam en het Recreatieschap Rottemeren. Ook dit jaar krijgen we het Waterweekend bij de Crooswijksebocht met drakenboten, trommels, kano’s, de boswachter en tal van natuurinformatie.

   

Wijkraadsleden melden zich aan
Michel Zip van 010 Swim Experience vertelt ons dat weer in de Rotte gezwommen wordt . De zwemmers leggen 7,5 kilometer af van Bergschenhoek tot het Noordplein, waar de helden na 3,5 uur met medailles worden behangen. Diverse wijkraadsleden melden zich alvast aan. De Swim Experience doet weer vooraf een schoonmaakactie van de rivier bij de locatie achter het Stadhuis. De Stichting PlezierRivier krijgt een pandje naast de Aldi in Crooswijk.

Ze organiseren regelmatig Rotte cafés waar originele ideeën het licht zien. De Crooswijksebocht willen ze koppelen aan het Oude Noorden via een te nieuwe bouwen steiger. Het volgende Rotte café is op  4 mei. Er is een Rotte Kalender die weergeeft wat er allemaal gebeurt. De kalender heeft 10.000 volgers. Nieuwe ideeën zijn de verbinding met de begraafplaats zodat er vanaf het water kan begraven worden. Daarnaast het Peddel Pedaal project: zowel bewoners als toeristen kunnen deels de kano en deels de fiets lenen. De Crooswijksebocht wordt het distributie centrum. De Stichting PlezierRivier wordt gesteund door tal van bewoners en drie gemeenten.

Meer weten over PlezierRivier de Rotte? Ga naar ookditisderotte.nl of facebook.com/ookditisderotte. De vier initiatieven : Waterkijker, Swim Experience, Plastic vissen en Plezier Rivier zullen hun plannen schrijven en rekenen bij hun begroting op een deel steun van de Wijkraad Oude Noorden.

Op de Wijkraadvergadering die erg thematisch was kwamen ook kritische vragen aan de orde als: Wat komt er terug aan sociale woningbouw na de sloop? Eind maart komt er een concept horeca plan waarbij ondernemers en belangstellenden door de wijkraad worden uitgenodigd.