Bewoner van de Bergweg Ton Kruijt geeft hier zijn impressie over de informatiemarkt in het Klooster met een terecht kritische blik. Bij binnenkomst ligt... Bewoners reacties op de informatiemarkt

Bewoner van de Bergweg Ton Kruijt geeft hier zijn impressie over de informatiemarkt in het Klooster met een terecht kritische blik.

Bij binnenkomst ligt er een intekenlijst, waardoor bezoekers en bewoners uit de wijk, later nog geïnformeerd kunnen worden over zaken van belang. Daar treffen wij  de leden van de wijkraad Viola en Raymond.

Er ontspint zich met Raymond een gesprek over de absurde gang van zaken rond het alleenstaande pand in de Bloklandstraat, waar  woningcorporatie Woonstad links en rechts de bestaande panden liet slopen en de heimachine nu flink tekeer gaat.

Ik werp op dat Hillegersberg korte metten zou zijn gemaakt met het heien in kwetsbaar risicogebied vol met stedelijke bebouwing op houten funderingspalen. Dit alles naar aanleiding van een groot verhaal (“big read”) die ochtend in het blad Metro, editie Rotterdam, waarin de bewoonster van het pand in de Bloklandstraat haar verhaal doet over de behandeling van “woonstad”.

Heien in plaats van palen draaien?
De eerste stand die wordt bezocht  is van bouwkundig ingenieur Alex die vol enthousiasme de plannen laat zien voor de realisatie van zes  nieuwe eengezinswoningen in de buurt van hooglandstraat 129. De vergunning om te bouwen is binnen. Het project verkeert in de fase van het uitzoeken van een aannemer die de klus klaart. Daarbij wordt gekozen voor het heien van palen.

Alex zegt onderzocht te hebben wat raadzaam is: heien (herrie en schokken in de grond)  of palen draaien ( vrijwel geen overlast). Hij kiest voor heien, hoewel het draaien van palen volgens hem marginaal duurder zou uitvallen. Alex: “Omdat de palen wat korter zijn slaan we meer palen om een stevige fundering te krijgen”.

Later bij het funderingsloket van de gemeente zegt ambtenaar Martine Couvert resoluut  dat in de Hooglandstraat zeker niet wordt geheid, maar palen worden gedraaid. Zij is sinds kort verbonden het gemeentelijke Deltaplan om grondwater en wateroverlast de baas te blijven. Wat blijft hangen is dat Alex en Martine nog op een lijn moeten komen.  De vergelijking dringt zich op met de Bloklandstraat waar Stichting Woonstad van de gemeente toestemming heeft gekregen om te heien in een risicogebied met houten palen. We vervolgen onze tocht.

Elektriciteits huis als obstakel
In de gang bevindt zich een maquette van de Blommersdijkselaan, zoals die er volgens de bewoners in hoofdlijnen uit zou moeten zien.  De straat zou moeten veranderen in een ‘droomstraat’. Het een laan waar ik ben opgegroeid in de tijd dat auto’s dun waren gezaaid. De illustratieve foto’s bij het geheel geven een Blommersdijkselaan weer, die vol zicht geeft op de monumentale, gotische Hildegardiskerk.

Een van de problemen bij de realisatie van de ‘droomstraat’ is dat het uitzicht op de kerk nu wordt belemmerd door een elektriciteitshuis van Stedin. Volgens de standhouder is dat een van de obstakels. Er moet nog worden uitgezocht, wie de kosten op zich neemt voor de sloop van het gezicht-belemmerende Stedin-pand.

De volgende pleisterplaats is de stand van de bewoners van de Hooglandstraat die zich beijveren voor het spreiden van het verkeer over de andere straten door de rijrichtingen te veranderen.  Sinds jaar en dag komt daar zwaar vrachtverkeer door de nauwe straat waardoor de huizen bij de verkeersdrempels schudden op hun grondvesten. Die overlast is toegenomen door alle grondwerkzaamheden  bij de kerk en het klooster waardoor zandauto’s en materieel auto’s zich door dat straatje wurmen.

Stadsverwarmingsnet uitbreiden en riolering vervangen
We belanden bij  stand van Anne Mollema van het ingenieursbureau van de gemeente. Hij ventileert een enorme kennis over de wijk.  Een van de zaken die hij voor zich heeft, is een kaart van het gebied, voorzien van veel zaken over de bevolkingssamenstelling. Van koopkracht tot aan de demografische samenstelling.  Wie de klimaatdiscussie/energietransitie en het beleid van “stoppen met gas” en het gebruik van (”kostbare”) warmwaterpompen heeft gevolgd, weet waar Anne het over heeft.

Hij snijdt aan: “De wijk het Oude Noorden telt 1200 woningen die in de visie van de gemeente geschikt zijn voor aansluiting op het warmwaternet. Maar er is maar capaciteit voor het voorzien van 500 huizen van warmwaternet”. Er valt nog veel op te lossen. Er valt nog meer op te lossen.

Twee jaar geleden werd het plan neergelegd om samen met de RET de bergweg van gevel tot gevel open te maken en te voorzien van 1.) nieuwe tramrails, asfalt, rode rijwielpaden en 2.)waar nodig van vervanging van riolering en kabels en leidingen en trottoir. Door geldgebrek werd 2.) afgeblazen. Mollema moet het antwoord schuldig blijven wanneer de  Bergweg-riolering, in het kader van de grootscheepse vervanging in de wijk, gaat plaatsvinden.

Hij verwijst naar het waterloket dat over schema van riolerings vervanging  in het Oude Noorden gaat. Het waterloket ziet echter de Bergweg nergens in het vervangingsschema terugkeren. Annemarij van het waterloket vermoedt dat dit komt, omdat de Bergweg door de RET al onderhanden is genomen en voorzien is van asfalt. Op dit onderwerp zal later worden teruggekomen. Nieuw aan het participerende bewoners front is dat een aantal bewoners van de Bergweg, aan de zijde van dierenwinkel “jumper’, zich melden.

Zij zijn opgetrommeld  door buurtbewoonster Louisa omdat in het verschiet ligt dat het voormalige correct-pand wordt gesloopt waardoor de bewoners zich mogelijk moeten wapenen tegen schade tijdens het slopen en bouwen. Opvallende afwezige op de informatiemarkt is het bouwkundig adviesbureau uit Hillegersberg dat op de plaats van het correct-pand een complex wil neerzetten met gestapelde appartementen en winkels op straatniveau. Het project correct zou zich in een delicate fase bevinden, waardoor de ontwikkelaar het niet verstandig vond deel te nemen aan de informatiemarkt.

Marloes Alferink verrast door bevlogen wijkbewoners
Marloes Alferink van de Poort van Noord:  ‘Inspirerend om op een leuke locatie in de wijk alle ontwikkelingen te treffen die in mijn directe omgeving spelen! Ik vond het inspirerend om te zien hoeveel bewoners (en ook ondernemers) verantwoordelijkheid nemen voor de straat waar ze wonen en er hard voor werken om die straten nog mooier te maken. Daarnaast interessant om te zien wat er op de agenda staat qua bouw bijvoorbeeld.

Ik zag mooie ideeën, bevlogen mensen en goed uitgewerkte beelden, en bovenal allemaal mensen die hart hebben voor onze wijk. Zelf stond ik er ook met mijn verbeterplan voor de Benthuizerstraat, het was leuk om daarover te mogen vertellen, ik ben ervan overtuigd dat een ontmoeting als deze de verbinding in de wijk sterkt en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor je directe leefomgeving!’