De eerste informatiemarkt over (bouw)ontwikkelingen in en rondom Agniesebuurt en rondom Provenierswijk in Huis van de wijk De Banier trok veel belangstelling. We botsen... Bouwontwikkelingen Agniesebuurt

De eerste informatiemarkt over (bouw)ontwikkelingen in en rondom Agniesebuurt en rondom Provenierswijk in Huis van de wijk De Banier trok veel belangstelling. We botsen direct op Nieuw Pompenburg, de hoogbouw met een grootstedelijk karakter, die in een vorig nummer uitgebreid werd belicht. Belangrijk is dat er momenteel diverse onderzoeken worden gedaan naar geluid, trilling, setting, externe veiligheid en parkeren. In 2020 wordt de haalbaarheid van de visie bekeken en komen de eerste structuurontwerpen.

Medio 2020 komen we de fasering van de bouw te weten. Tegelijkertijd verschijnt het bestemmingsplan waarop bewoners kunnen reageren. Er komt een brug naar station Hofplein. Belangrijk is de groene verbinding  vanuit ZOHO zowel op het eerste als tweede maaiveld.

Schieblock tweede kans
Onze aandacht wordt getrokken door het Schieblock. Na een zeperd is de gemeenteraad voorzichtiger geworden met goedkeuringen. Komt er een uitbreiding van het nieuwe projectplan richting spoor? In elk geval blijft de luchtsingel, maar dan wel in staal, beton of duurzaam hout. Het Delftseplein krijgt een toren, gekoerst wordt op een mix van oud en nieuw. De toren komt op de huidige taxiplaats. Bij het Kruisplein wordt het Weena point afgebroken en vervangen door een toren. Maar wijken we niet te ver af van de Agniesebuurt?

ZOHO zet flinke stappen
Op dit moment ligt er een nota van uitgangspunten. Dit is een ambtelijke vertaling van de ZOHOcitizens principes. Vier partijen hebben als ontwikkelaar meegedaan met een wedstrijd. Leyten en Stebru hebben gewonnen. Ze hebben ook al wat bezit in het gebied. Op dit moment zitten we in de contractfase die voor Kerst wordt afgesloten. In januari komen planvorming en uitwerking. Verbondenheid, eigenheid en verblijfskwaliteit worden de kenmerken van het nieuwe ZOHO.

Atelier Hofbogen
Dudok eigenaar van de Hofbogen heeft Urban Synergy als architecten in de arm genomen. Ze werkten met Dudok aan de visie. Ze willen inspelen op lokale dynamiek en daar hippe tenten zetten. Waar er meer luwte is spelen ze in op de behoeften van de wijk, buurtgericht. Via geveltuinen willen ze de bogen vergroenen. Er komt ook een éénduidig verlichtingsplan voor alle bogen. De inrichting van het dak wordt uitbesteed en moet eind 2021 zijn beslag krijgen.

Wilt u op de hoogte blijven? Atelier Hofbogen op Vijverhofstraat 88 is vijf dagen in de week open voor bewoners, huurders en toeristen. Voor ons hangt een grote kaart van de bogen, met stickers en uitwasbare viltstiften kan je je verlangens uiten. Er zijn stickers met bomen, zitjes, ramen (voor dichte bogen). Je kan naar hartenlust plakken.

 

De strijd tegen water
De Agniesebuurt is bij uitstek de droge voeten wijk. De Banierstraat en de vrouw-Jannestraat krijgen een nieuwe riolering en een waterberging met grove stenen zodat het wegdek niet zakt. Het rioolstelsel wordt ook in tweeën gesplitst, een riool voor huishoudens en een riool voor het regenwater. ‘We gaan echt aan het werk!’ beaamt de bestuursassistent van wethouder Wijbenga.

Vijverhofstraat krijgt nieuw profiel
De Vijverhofstraat wordt voortvarend aangepakt. Aan de kant van de Hofbogen krijgen we een flaneer stoep van wel 5,5 meter breed. Er kunnen tijdelijke terrassen komen die ’s avonds dan plaats ruimen voor parkeerplaatsen. Aan de overzijde wordt de stoep 3,20 meter. De straat wordt helemaal één richting. De bestaande bomen blijven en waar ze verdwijnen komt een herplant. Op de kruispunten komen verkeersplateaus. Er komt eenzijdig parkeren.

De nieuwe ZOHO woningen krijgen inpandige parkeerplaatsen waardoor er ruimte komt voor vergroening. De regentuin wordt doorgezet. Bewoners en ondernemers worden gestimuleerd om geveltuinen aan te leggen en groene terrassen.

Een uitgebreide reportage kan je vinden op noord010inbeeld