De huidige gebruikers van ZOHO, het Zomerhofkwartier, zijn naast de bewoners, adviseurs, architecten,  coaches, ruimtelijke ordening specialisten en kunstenaars. Zij hebben een belangrijke aantrekkelijke... De toekomst van het Zomerhofkwartier

De huidige gebruikers van ZOHO, het Zomerhofkwartier, zijn naast de bewoners, adviseurs, architecten,  coaches, ruimtelijke ordening specialisten en kunstenaars. Zij hebben een belangrijke aantrekkelijke stempel gezet op dit gebied. Reden voor Havensteder en de Gemeente om de ZOHO denktank van ZOHO Citizens een onkostenvergoeding te geven om hun visie op het programma voor het toekomstige gebied op papier te krijgen. Havensteder de grootste eigenaar van het gebied, moet zijn vastgoed van de regering verkopen. Ze zijn bekommerd om wie er nu woont en werkt.

Denktank houdt er de scherpte in
Wordt het gebruiker programma een tender die richting geeft aan de toekomstige bouw? Volgens de Gemeente zal men niet alles vernemen, maar zo een programma houdt er de scherpte in. De ZOHO denktank bestaat uit twaalf leden en ze kwamen zowat elke woensdag bij elkaar, twaalf weken lang. Vier thema’s komen aan de orde: wonen, werken, experimenteren en duurzaamheid. Men dook in de geschiedenis. In de negentiende eeuw was de buurt een overloop van het Centrum en bestond uit tal van zaken en winkels waarboven de eigenaren woonden. Na de brand kwamen in het gebied bedrijven, kantoren, onderhoudsbedrijven en garages die in het Centrum niet meer terecht konden. Zo kregen we forse maten van gebouwen, waarvan de kwaliteit veel mogelijkheden biedt voor een nieuwe invulling.

   

De enquête
Gesprekken werden gevoerd met ondernemers en 95 enquêtes werden uitgezet met 70 reacties. Aan de participanten werd gevraagd of ze bij de vernieuwing zouden vertrekken. 54 procent wil ongezien ook in de toekomst blijven. ‘Het is een tof gebied!’ Wie weg wil gaan doet het omwille van de huurverhoging of omwille van het verdwijnen van het rauwe randje en de stoerheid. De denktank presenteert geen kant en klaar plaatje van het toekomstige gebied. Wel zetten ze een aantal principes op een rijtje waaraan het toekomstige programma moet beantwoorden.

De principes
ZOHO is experimenteel. Er moet ruimte blijven voor experiment in de buitenruimte en in de gebouwen. De gebruikers willen blijven leren. ZOHO is betrokken. De huidige betrokkenheid van de gebruikers dien je vast te houden. ZOHO is gemixt. Een mix van middelgrote gebouwen en groene ruimte, van sociale woningbouw en middenklasse is belangrijk. ZOHO verbindt. Het verbinden van bevolkingsgroepen, het verbinden van Centrum en Noord is een must. ZOHO is duurzaam. De denktank wil ecologische en sociale duurzaamheid. ZOHO wekt zijn eigen elektriciteit op, zorgt voor eigen waterafvoer, maakt groene daken en doet aan hergebruik na sloop.

De verlangens
De gebruikers van ZOHO willen op experimentele wijze samenwerken en bouwen met Havensteder en de Gemeente. Ze zijn een voorstander van wonen en werken in één ruimte. Ze willen Blue City ( hergebruik en een nieuwe bestemming geven aan restmaterialen) koppelen aan beleggers en projectontwikkelaars. Ze willen samen optrekken met de bewoners. ZOHO wordt geen plek voor huisjes met een tuintje maar een buurt met ballen. De denktank gaat naar het Stadsmakers congres in de Schouwburg om hun aanbevelingsboek te vervolledigen. Op ons netvlies blijft het plaatje hangen van de huizen met puntdak op de bedrijfspanden en de huizen die tegen forse panden aanleunen als waren ze er aangeplakt.