We hebben een gesprek met Peter Binnendijk, een open sympathieke man. Hij gaat over de diverse gevelrenovatie projecten binnen het bezit van Havensteder wat... Gevelrenovatie: techneuten luisteren naar bewoners

We hebben een gesprek met Peter Binnendijk, een open sympathieke man. Hij gaat over de diverse gevelrenovatie projecten binnen het bezit van Havensteder wat zo’n 45.000 woningen beslaat. De problematiek is per complex verschillend. Het gevelrenovatie team van Havensteder maakt elke 7 jaar een meerjarenonderhouds begroting. Peter herkent dat het groot onderhoud een behoorlijke achterstand heeft opgelopen.

Het was crisis en er was geen geld. Het gevelrenovatie team van Havensteder werkt samen met 6 gevel partners op jaarbasis. De gevel partners maken scenario’s. Wat moet er nu gebeuren, wat moet er over zeven jaar gebeuren?  Soms moeten er hele kozijnen uit en wordt er dubbel en soms trippel glas ingezet. Soms kan het hout rot opgelapt worden. Voor de gevelrenovatie is een budget uitgetrokken. Gelukkig is dit budget stijgende. Als het budget wordt overschreden wordt het verschoven naar het jaar daarop. Dit tracht men zoveel mogelijk te vermijden.

   

‘Het is het geld van de huurders, zegt Peter, we willen dit zo effectief mogelijk besteden.’ Vroeger werkten er drie gevel partners in één straat. Dat is niet zo handig. Volgens Peter wordt nu alles beter gestroomlijnd. Er wordt maar één partij per straat ingezet, ook al gaat het om drie complexen. Gevelrenovatie eist de nodige voorbereiding. Nu al is men bezig met het maken van de beoordelingen voor 2020. Drie weken voor de start van een renovatie krijgen bewoners een verwittiging. Vier werkers van Havensteder houden zich bezig met de stedelijke gevelrenovatie.

Peter is voornamelijk verantwoordelijk voor de communicatie. Wist je dat in het Oude Noorden en de Agniesebuurt 45 complexen worden aangepakt. Bij de gevelaanpak worden ook de onderliggende bedrijfjes meegenomen, de algemene entree en de berging. Binnendijk komt van PWS dat fuseerde met ComWonen tot Havensteder.

Sinds 2002 werkte hij bij de woningbouwvereniging. Hij memoreert de talrijke investeringen in het smalle Zwaanshals en het gigantische funderingsherstel in de wijk. Vroeger waren er veel grotere budgetten. Naast het voegwerk konden ze er een clip voegen laag bovenop leggen wat een prachtig zicht is. Ze herstelden de gevel beeldjes en maakte ze na via een mal.