Bewoners van de seniorenflat op de Zaagmolenstraat zaten goed in de puree. Door de wind en sneeuwstorm waren de galerijen aan de achterzijde bedolven... Havensteder tegen sneeuwoverlast en muizen

Bewoners van de seniorenflat op de Zaagmolenstraat zaten goed in de puree. Door de wind en sneeuwstorm waren de galerijen aan de achterzijde bedolven onder wel 70 cm sneeuw. Ricardo van Havensteder kreeg diverse telefoontjes. Een bewoner met rollator maakte een rotsmak.

Snel schakelde de wijkbeheerder Ray van de Bouwakademie in. Het was een titanenarbeid, de sneeuw weg scheppen en dan constateren dat er nog een dikke ijslaag onder zit. Vanuit de bewoners kwamen er heel wat positieve reacties. Vooral de snelle ingreep werd gewaardeerd. ‘Nu kunnen we eindelijk weer naar de brievenbus om onze medicijnen op te halen.’ De seniorenflat herbergt in meerderheid bewoners met fysieke problemen, met rollators en scootmobiels.

Het bleef niet bij sneeuwproblemen. Vanuit Zaagmolenkade en Zaagmolendrift kwamen alarmerende geluiden over een muizenplaag. Zochten ook zij een warm plekje? De Bouwakademie maakte gaten dicht en deuren goed afsluitbaar. Trekker van de bewoners was meneer Elson, Engelsman en Liverpool fan. Zijn schutting wordt herstelt en achter zijn tuin worden groente en bloembedden klaar gemaakt op het verwaarloosde binnenterrein.

Meneer Elson geeft ons zijn kijk op de straat en zijn woningbouwvereniging.