Havensteder heeft in de zomer de woningen leeggemaakt aan de Vinkenstraat 207 t/m 311 om op deze locatie nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen. Hiertoe... Nieuwe Vinkenstraat blijft sociale woningbouw

Havensteder heeft in de zomer de woningen leeggemaakt aan de Vinkenstraat 207 t/m 311 om op deze locatie nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen. Hiertoe is besloten omdat de fundering te slecht was om de huidige gebouwen te handhaven en te renoveren. Na het leegmaken van de woningen heeft Havensteder opdracht gegeven aan V.S.M Sloopwerken B.V. uit Leiderdorp voor het slopen van de huidige woningen. De nieuwbouwplannen zijn in ontwikkeling.

Havensteder verwacht dat deze plannen in het voorjaar 2020 definitief zijn en aan de wijk worden gecommuniceerd. Bewoners van de Vinkenstraat ontvangen dan de planning van de realisatie van de nieuwbouw.

Planning
De sloop voorbereidingen zijn al begonnen. Er zijn bouwhekken om de woningen gezet en in november werd gestart met de sloop. Het verwijderen van de gebouwen duurt tot medio januari 2020, daarna vinden de grondwerkzaamheden plaats om de percelen voor te bereiden op de nieuwbouw, deze grondwerkzaamheden zijn medio maart 2020 gereed. De sloop wordt uitgevoerd met een kraan en vrachtwagens. De sloop en het afvoeren van de materialen veroorzaakt helaas geluid en stofoverlast.

V.S.M. Sloop werken tracht dit waar mogelijk zoveel mogelijk te beperken. Niet alle overlast is te voorkomen. Havensteder vraagt hiervoor begrip. V.S.M. Sloopwerken heeft opdracht gegeven aan Van Monsjou & Partners voor de opname van omliggende gebouwen. De direct omwonenden hebben Van Monsjou & Partners een brief gekregen voor het maken van de opname.

Vragen of meldingen over de sloopwerkzaamheden kunnen gesteld worden aan V.S.M Sloopwerken. Contactpersoon is Anna Battista bereikbaar via 0713030500 en per mail via a.battista@vsmsloopwerken.nl Havensteder is bereikbaar op 0108902525