Woonstad zal een jaar lang bezig zijn met het realiseren van nieuwbouw in de Ruivendwarsstraat. De huidige woningen worden gesloopt om twee redenen: slechte... Project Ruivendwarsstraat

Woonstad zal een jaar lang bezig zijn met het realiseren van nieuwbouw in de Ruivendwarsstraat. De huidige woningen worden gesloopt om twee redenen: slechte fundering en een verouderd gebouw. De manier waarop de woning is ingedeeld is niet meer van deze tijd. Daarom maakt Woonstad plaats voor 20 nieuwbouw woningen. Deze woningen worden straks in de vrije sector verhuurd.

In februari is al gestart met de voorbereidingen van de sloop door de firma Van Liempd. Begin maart startte de sloop die ongeveer vijf weken duurt. Na het slopen volgen er bodem werkzaamheden. De nieuwbouw die een jaar duurt start midden 2020. De tijdelijke huurders zijn begin oktober 2019 vertrokken uit de woningen. De woningen zijn op dit moment dichtgezet voor de veiligheid. In februari werd begonnen met het veilig verwijderen van asbest en het klaarmaken van de grond.

Dit gaat gepaard met enige overlast. Van Woonstad hoorden we dat de oude huurders allemaal een betaalbare plek kregen in de buurt. Blijft overeind dat het aantal sociale woningen afneemt wat een probleem wordt voor nieuwe huurders met een kleine beurs. V

óór de start van de nieuwbouw zal de aannemer Riz Bouw een uitnodiging sturen voor een informatieavond richting omwonenden.

Voor vragen over het project kan men contact opnemen met Erik Rijsenbrij via 010-4408800 of kan men een mail sturen naar: info@woonstadrotterdam.nl