Sociaal cultureel buurtwerk bedreigt door zware bezuinigingen
De gemeente Rotterdam gaat bezuinigen op de lokale plekken. Minder geld voor buurthuiskamers en speeltuinen, groenplekken en sportkantines. Minder steun voor de gewone activiteiten die bewoners met elkaar doen om de stad mooier en leuker te maken. De gemeente gaat tegelijk fors bezuinigen op zorg. Minder mensen kunnen dure... Lees verder
Sluiting Kinderparadijs Meidoorn dreigt door bezuinigingen Gemeente Rotterdam
Door verandering in de subsidieregeling komt het Kinderparadijs Meidoorn (Kipa) in financiële onzekerheid. Hierdoor dreigt de sluiting van Kipa, en daarmee de sluiting van het tweede thuis van 682 ingeschreven kinderen. Samen met de Wijkraad van het Oude Noorden komt Kipa in actie tijdens een bijeenkomst op dinsdag 27... Lees verder