Heeft u een goed plan voor uw wijk? En heeft u hiervoor een subsidie nodig van 2.500 tot 20.000 euro? Dien dan vóór 31... Dien uw bewonersinitiatief in voor 31augustus
Heeft u een goed plan voor uw wijk? En heeft u hiervoor een subsidie nodig van 2.500 tot 20.000 euro? Dien dan vóór 31 augustus een bewonersinitiatief in! Als u subsidie voor uw bewonersinitiatief krijgt, kunt u vanaf 1 november aan de slag met uw plan. U vindt hierover meer informatie in dit artikel.
U heeft al eens eerder een bewonersinitiatief ingediend. Sinds 17 maart 2022 zijn de regels voor het indienen van een bewonersinitiatief veranderd. U heeft hierover al eerder een e-mail gekregen.
 
Voor initiatieven waarvoor 2.500 euro of minder nodig is, is alles bijna gelijk gebleven. U kunt deze initiatieven nog steeds het hele jaar indienen, zoals u gewend bent. Voor initiatieven van 2.500 tot en met 20.000 euro is er meer veranderd: u moet deze voor een bepaalde datum indienen en de wijk beslist mee welke initiatieven subsidie krijgen. De volgende indienronde sluit op 31 augustus a.s. Daarom zetten we de veranderingen graag nog een keer voor u op een rijtje.

Mijn Rotterdam
Mijn Rotterdam is sinds 17 maart de website waar u uw bewonersinitiatief moet indienen. U vindt hier de spelregels en u kunt uw initiatief online indienen. U kunt ook een formulier invullen en daarmee een aanvraag indienen voor een bewonersinitiatief.
 
Kleine initiatieven
Heeft u een bewonersinitiatief waarvoor 2.500 euro of minder nodig is? U kunt uw voorstel het hele jaar bij ons indienen. Bij uw aanvraag hoort een activiteitenplan. Daarin staat waarom u vindt dat uw idee uw straat, buurt of wijk beter maakt, en hoeveel geld u denkt nodig te hebben. Alle spelregels vindt u op Mijn Rotterdam.

Grote initiatieven
Heeft u een bewonersinitiatief dat tussen de 2.500 en 20.000 euro kost? Bijvoorbeeld een wijkfestival of een nieuwe sportmogelijkheid voor de jeugd. Ook bij deze initiatieven schrijft u een activiteitenplan. De wijkraad kijkt of uw plan past binnen het wijkakkoord. Daarna beslissen bewoners welk initiatief subsidie krijgt. Dit doen ze door te stemmen. De initiatieven met de meeste stemmen krijgen geld totdat het budget van de wijk voor grote bewonersinitiatieven op is.

Stemmen
Alle grote bewonersinitiatieven komen op Mijn Rotterdam te staan. Wijkbewoners van 12 jaar en ouder kunnen stemmen op het initiatief dat zij het beste vinden voor hun wijk. Stemmen kan via Mijn Rotterdam of via een formulier. De eerstvolgende stemronde is van 1 tot en met 14 oktober 2022.

Hulp nodig?
Komt u er niet uit of heeft u vragen? Dan staan de wijknetwerkers van de gemeente en Opzoomer Mee klaar om u te helpen bij het indienen van een bewonersinitiatief. U kunt contact opnemen met Opzoomer Mee via 010 – 213 10 55 of via bewonersidee@opzoomermee.nl. De wijknetwerker