In verschillende straten in Bergpolder en Liskwartier zijn zogenoemde schoonmaak bendes actief: een aantal bewoners die samen regelmatig het zwerfvuil in hun straat opruimt.... Schoonmaakbende in de Insulindestraat

In verschillende straten in Bergpolder en Liskwartier zijn zogenoemde schoonmaak bendes actief: een aantal bewoners die samen regelmatig het zwerfvuil in hun straat opruimt. Vanuit Opzoomer Mee krijgen ze hiervoor materialen zoals bezems en grijpers. Gerion Arntz is aanjager van een schoonmaakbende in een deel van de Insulindestraat. 

Al langere tijd ergerde Gerion zich aan het zwerfvuil op straat; regelmatig ruimde ze dit zelf op. Tot ze in de Opzoomer Krant las over de zogenoemde schoonmaak bendes: als je met minimaal vijf bewoners regelmatig schoonmaakacties doet, krijg je vanuit Opzoomeren allerlei spullen ter ondersteuning: bezems, handschoenen, grijpers en vuilniszakken.

Gerion werd gelijk enthousiast: “We doen al jaren aan Opzoomeren in ons woonblok. Ieder jaar is er de kerstboom die we samen opzetten en versieren.

Dat geeft echt een heel leuk contact in de buurt.”  Een aantal buurtbewoners deelde haar enthousiasme en wilden gelijk meedoen met het schoonmaakproject.

Gerion: “Meestal gaan we met twee of drie buren aan de slag.

We hebben geen vaste schoonmaakdag. Als iemand zin en tijd heeft dan zet deze een bericht in de groepsapp. Er zijn altijd een paar buren die dan aansluiten.” Daarnaast nemen ze ook vaak de grijpers mee als ze hun honden uitlaten: “Dan ruimen we gelijk het zwerfvuil in het parkje aan de Savornin Lohmanstraat op.”

Er komen veel positieve reacties op hun schoonmaakacties van buurtbewoners, zoals mensen die hun duim opsteken of opmerkingen maken als ‘toppers’ en ‘goed bezig’ of ‘dat ga ik ook doen’. “Ik zie dat het parkje en de straat ook schoner zijn, dus blijkbaar worden meer mensen gestimuleerd om het zwerfvuil op te ruimen”, aldusGerion. “Er is ook meer contact met de buren, waardoor de sociale verbondenheid groter wordt. Dat is een extra pluspunt.”

Opzoomeren
Vanuit de Opzoomer Gedachte hadden de bewoners eerder al geveltuintjes aangelegd en de boomspiegels van beplanting voorzien. “Ook hebben we een minibieb, niet voor boeken, maar voor plantjes”, zo zegt Gerion.

Ook in de Bergpolderstraat en de Tak van Poortvlietstraat zijn schoonmaakbendes in Bergpolder actief. In Liskwartier houden bewoners in de Schiebroekselaan, Schieveenstraat, Lisstraat, Ackersdijkstraat, Bergselaan en Bergsingel (delen van) hun straat schoon met hulp van Opzoomer Mee.

Wil je in jouw straat ook een schoonmaakbende starten, kijk op www.opzoomermee.nl/schoon.