Meer en meer worden de gevolgen van een veranderend klimaat voelbaar in de stad: extreme hitte, droogte, of juist wateroverlast. Naast het proberen om... Klimaat Actie Team

Meer en meer worden de gevolgen van een veranderend klimaat voelbaar in de stad: extreme hitte, droogte, of juist wateroverlast. Naast het proberen om de oorzaken van een instabiel klimaat weg te nemen is het ook belangrijk om om te leren gaan met de veranderingen die er al zijn. Maar gelukkig! Dat kan ook heel leuk zijn. Want hoe pak je dat aan? Door tegels te vervangen door groen.

Of door schaduw te maken met klimplanten. Of door op een slimme manier water op te slaan zodat je het ook weer kunt gebruiken. Of wie weet heb jij een idee? Al deze acties kan je ook heel goed samen doen. Daarom is er vanuit het Rotterdams Weerwoord een Klimaat Actie Team gestart in het Oude Noorden.

Daniel Opbroek, al actief in verschillende buurtmoestuinen in de wijk, gaat er zijn schouders onder zetten om van het Klimaat Actie Team een plek te maken waar goede plannen samen komen en omgezet worden in echte actie in de wijk.

Wil je meedoen of meer informatie: danielopbroek@hotmail.com en 06-14375754. Voor meer informatie over het Rotterdams Weerwoord: www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdams-weerwoord. Tot snel!