De kantine in het Jan van der Ploeghuis werd officieel geopend onder grote belangstelling van bewoners en buurt. Er werd een heerlijke nasi gegeten... Druk bezochte opening kantine

De kantine in het Jan van der Ploeghuis werd officieel geopend onder grote belangstelling van bewoners en buurt. Er werd een heerlijke nasi gegeten en volop gemusiceerd door de band van het huis zelf met enkele Afrikaanse gasten die er een compleet feest van maakten.

Het publiek werd ook nog verrast met sfeervolle vioolmuziek. De kantine heeft een sociaal beheerder die vorm geeft aan een vrijwilligersbestand dat bar en keuken moet bemensen.

Op korte termijn wordt het Piet Roovers atelier herschapen in een ambtenaren hub die ten dienste staat van de wijk. Workshops en culturele activiteiten grijpen plaats in kantine of atrium. In het kader van NL Doet werd op dezelfde dag door een tiental vrijwilligers onder leiding van Rafael van Prasino de tuin bij geplant met heel wat kleurrijke planten.

Ook het trappenhuis werd versierd. De grote bakken kregen forse beplanting met verfrissend lente-zomer goed. De vrijwilligers konden even pauzeren bij lekkere kersen en appeltaart. Het Jan van der Ploeghuis is klaar voor het nieuwe seizoen als cultureel centrum.