Op 25 januari 2024 organiseert de Wijk Hun Oude Noorden een winterfeestje. De bedoeling is de Hub gevestigd in het Jan van der Ploeghuis... Gezellig Nieuwjaars welkom

Op 25 januari 2024 organiseert de Wijk Hun Oude Noorden een winterfeestje. De bedoeling is de Hub gevestigd in het Jan van der Ploeghuis te promoten. Er wordt binnenkort een flyer verspreid met de uitnodiging. Beschouw het als een gezellig Nieuwjaars Welkom voor de wijk.

Met warme chocomel, fruitmand, strooizout en bloem- en oliebollen. Ook Opzoomer Mee is present met voorlichting over bewonersinitiatieven. De wijkraad is eveneens van de partij. Er wordt gewerkt aan een wijkkalender met activiteiten en evenementen in het komende kwartaal. Wat te denken van fysieke informatieborden op locaties als Johan Idaplein, Pijnackerplein en Noordplein?

Ze starten met de eerste hier voor de deur. Hoe bevalt de Wijk Hub die ambtenaren dichter bij de burger moeten brengen? De Ruil Hub bij de ingang loopt als een tierelier. Bewoners gaan meedoen. Er wordt ook door een bewoner rond het pand getuinierd. Het is een enorm verschil op straatniveau te zitten, heel anders dan twee hoog en op afspraak benaderbaar.

‘Bewoners zijn heel nieuwsgierig,’ aldus wijkmanager Jacco Bakker.  ‘Zo’n Wijk Hub is anders dan een functionele bewonersvergadering.’ De Wijk Hub is laagdrempelig. Je kan er binnen wippen zonder direct een vraag te hebben.

Ingewikkelde machine

Jacco: ‘De ervaring is dat de Gemeente een ingewikkelde machine is. Bewoners komen met vragen over hun pensioen, uitkering, vrijwilligerswerk of hoe blokkeer ik een verloren telefoon vol apps?’ De Wijk Hub is vaak open. Veel factoren bepalen het succes.

Het Oude Noorden heeft een leuk team met Francis, Safiye, José en Jacco. De Wijk Hub moet ook ambtenaren uit de kantoren naar de wijk bewegen, maar wil geen vergadercircuit worden. De toezichthouders, schoonmakers en politie zijn er te gast.

De Gemeente is meer regisserend geworden. Ze besteedt veel uit. Een vrijwilliger uit Goud van Noord is wijkconciërge geworden. Een bijzonder winstpunt. De Wijk Hub wil zo veel mogelijk aan elkaar knopen, investeert in netwerk en bouwt aan gemeenschap.

Alles draait om vertrouwen en gelijkwaardigheid. Mensen en informatie over activiteiten bij elkaar brengen wordt een belangrijke taak.