Al enige tijd verkeert stichting Kinderparadijs Meidoorn, ook wel Kipa genoemd, in onzekerheid over haar voortbestaan. Kipa is een pedagogisch kunstzinnig centrum in het... Het Kinderparadijs blijft strijden om het werk voort te zetten.

Al enige tijd verkeert stichting Kinderparadijs Meidoorn, ook wel Kipa genoemd, in onzekerheid over haar voortbestaan. Kipa is een pedagogisch kunstzinnig centrum in het oude Noorden van Rotterdam en is een tweede thuis voor bijna 700 kinderen. Met meer dan 15000 kind- en ouderbezoeken per jaar is de organisatie onmisbaar voor de wijk en zijn bewoners. Kipa bestaat al meer dan 25 jaar en wordt al vele jaren gefinancierd door de gemeente Rotterdam.

Sinds afgelopen jaar is deze financiering onzeker en dreigt sluiting. Het Kinderparadijs, samen met honderden kinderen, ouders en partners uit de wijk, heeft het afgelopen half jaar vele acties gevoerd, waaronder een protestactie met meer dan 200 ouders en kinderen voor het stadhuis in juli.

Helaas heeft dit alles nog niets uitgehaald. Daarom was er afgelopen dinsdag 24 oktober weer een wijkraadvergadering in het teken van het voortbestaan van het Kinderparadijs.

Wethouder Faouzi Achbar was aanwezig tijdens deze vergadering. Er werden mooie en emotionele verhalen verteld door ouders en kinderen. Kipa wordt benoemd als veilige plek waar kinderen zich gezien voelen en  gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken.

Ook ervaren ouders en kinderen hulp van Kipa als kinderen gepest worden, bij leer- of motorische achterstand, als mede-opvoeder voor ouders die het moeilijk hebben en waar afstemming is met scholen over pedagogische onderwerpen. De wethouder gaf aan dat er zekerheid is over een gedeelte van het aangevraagde budget.

Met het toegezegde bedrag kan het pand openblijven, maar is er geen budget voor vroegsignalering, talentontwikkeling, werken aan sociale vaardigheden, pedagogisch spelmaken en opvoedondersteuning.   

“Dan heb je een lege doos”, aldus een ouder uit het publiek. Een dag na de wijkraadvergadering was de commissievergadering op het stadhuis. Ook hier kwam Kipa meerdere malen aan bod. De wethouder gaf aan hoe ontroerd hij was van alle verhalen die hij de dag daarvoor had gehoord. Echter kon hij niet meer garanderen dan hij had aangegeven. Hij lijkt vast te zitten in zijn eigen wetten en regels.Verschillende partijen opperen een werkgroep in het leven te roepen op zoek naar financiële middelen om het Kinderparadijs te laten voortbestaan.  

Het bestuur en de dagelijkse leiding van Kipa gaan strijdlustig verder op zoek naar een financieel zeker bestaan, om te kunnen blijven doen voor de kinderen, de ouders en de wijk wat ze al jaren doen.

Manager Debbie Dos Santos van het Kinderparadijs: “Iets wat werkt, wat zo’n positieve impact heeft in het leven van kinderen en hun ouders en waar iedereen die er komt altijd even enthousiast over is, van burgemeester tot bewoner, mag niet verdwijnen!”

7 november vergadert de gemeenteraad van Rotterdam over de begroting. Het Kinderparadijs roept iedereen op de gemeenteraadsleden te vertellen waarom het Kinderparadijs moet blijven.