Het wijkteam Rotte – Maas beschikt over een mobiel politiebureau. Hiermee compenseren ze het verdwijnen van het politiebureau op de Zaagmolenstraat. Het mobiel politiebureau... Mobiel politiebureau op Johan Idaplein

Het wijkteam Rotte – Maas beschikt over een mobiel politiebureau. Hiermee compenseren ze het verdwijnen van het politiebureau op de Zaagmolenstraat. Het mobiel politiebureau behept het hele gebied tussen de Esch en de Diergaarde.

De politie wijkbus was een pilot en is nu één van de zeven landelijke mobiele bureaus. Ze is inzetbaar voor tal van acties, van jongerenoverlast tot buurtonderzoek. De politiebus wordt zowat bestormd door tientallen kinderen die een gadgets krijgen en een boekje vol tips in de donkere dagen.

Laat een licht branden als je het huis verlaat. Doe de deur goed op slot. Inbrekers kunnen met een pasje of een stuk plastic deuren openmaken die niet op slot gedraaid zijn. Meld niet op social media dat je op vakantie gaat. Vraag de buren om een oogje in het zeil te houden.

De meeste inbrekers worden gesnapt door alerte buren. Leg alle waardevolle spullen uit het zicht. Het boekje Tips In Donkere Dagen richt zich specifiek op de kinderen, de nieuwe generatie.

Telefoonnummers om nooit meer te vergeten: alarmnummer 112, geen spoed wel politie 09008844, gemeente Rotterdam 14010