Sinds 2010 worden er in Rotterdam op diverse plaatsen Stolpersteine, oftewel struikelstenen, geplaatst. Deze stenen liggen in het trottoir voor de huizen waar joodse... Stolpersteine voor joodse oud-bewoners Liskwartier

Sinds 2010 worden er in Rotterdam op diverse plaatsen Stolpersteine, oftewel struikelstenen, geplaatst. Deze stenen liggen in het trottoir voor de huizen waar joodse mensen hebben gewoond die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. In het Liskwartier zijn ook veel joodse mensen meegenomen en vermoord.

Voor een aantal van hen zijn reeds Stolpersteine geplaatst, maar voor velen ook nog niet. Op dit moment zijn er meer dan honderd mensen die nog geen persoonlijke gedenksteen hebben. De wijkraad Liskwartier heeft het initiatief genomen om voor al deze oud-wijkbewoners een Stolpersteine te plaatsen om de herinnering aan deze personen levend te houden.

De afgelopen maanden heeft een klein team van vrijwilligers onderzoek gedaan naar deze oud-bewoners van onze wijk. Door nauwkeurig verschillende bronnen te raadplegen en vergelijken konden wij tot een lijst komen van mensen die hun laatste woonadres in het Liskwartier hebben gehad. Ter illustratie van deze verschrikking: het gaat in Liskwartier om totaal 115 personen, variërend in leeftijd van 7 maanden tot 74 jaar oud.

De data van plaatsing zijn – onder voorbehoud – vastgesteld op 26, 27 en 28 januari 2022. Een symbolische datum. Zo werd op 27 januari 1945 het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau bevrijd door het Rode Leger (de Sovjet Unie). Het merendeel van de mensen uit Liskwartier werd uiteindelijk vermoord in Auschwitz en diens subkampen maar ook in Sobibor, Westerbork en Buchenwald.

Alle huidige bewoners van de betreffende woningen zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Zodra data en tijdstip definitief bekend zijn, zullen zij hierover nogmaals per brief geïnformeerd worden.
Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij plaatsing(en) van Stolpersteine. Hou de Facebookpagina van de wijkkrant, www.facebook.com/liskwartierbergpolder, in de gaten voor de exacte data.

‘Stolpersteine’ is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De kunstenaar noemt ze ‘Stolpersteine’ omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Het zijn stenen van 10 x 10 cm met een messing plaatje waar de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van de vermoorde oud-bewoners in worden gegraveerd.