De Pompenburg plannen met prestigieuze hoogbouw en parkachtige verbindingen richting Coolsingel over het spoor heen en verder met het Dakpark van de Hofbogen, ondergaan... Geld versus waarde

De Pompenburg plannen met prestigieuze hoogbouw en parkachtige verbindingen richting Coolsingel over het spoor heen en verder met het Dakpark van de Hofbogen, ondergaan enkele wijzigingen. Deze hangen onder andere samen met het NS standpunt rond de overkapping.

Ondertussen duikt de discussie op rond waarde en opbrengsten. In de ZOHO principes kwamen de partijen van creatieve ondernemers tot woningbouwcorporatie en ontwikkelaars Stebru en Leyten overeen dat de waardering van het gebied stoelt op de bijdrage van tal van creatieve ondernemers die van het gebied een aantrekkelijke spot maakten.

Die sfeer wilde men behouden en dat kon alleen door het behoud van de huidige creatieve ondernemers wat stoelt op een haalbare huurstelling. Omdat de huidige bouw voor een deel blijft behouden moet dit mogelijk zijn. Op dit moment kent de oudbouw een diverse huurstelling. De sterke schouders betalen meer, de starters minder.

Conflict met de ontwikkelaars wordt het begrip levensvatbaarheid. Ze willen af van de zwakkere broertjes. Reden voor Ariënne Boelens om op te stappen. Arienne vindt dat het consortium teveel top-down werkt.

Raymond van den Broek van ZOHO Citizens geeft de strijd niet op maar heeft de nodige kanttekeningen.

De partijen zullen zich beroepen op de overeengekomen tender bij de  aanbesteding.

‘Qua stedenbouw en architectuur is het winnende plan van Stebru en Leyten ok, meent van den Broek, met mooie landschappelijke en ecologische elementen.’

Maar volgens hem krijgen de huidige ondernemers in de toekomstige ontwikkeling te weinig ruimte.

‘We moeten steeds maar bewijzen dat dit ook voor de ontwikkelaars waarde heeft. Makers, kunstenaars en andere creatievelingen moeten niet altijd een tijdelijke plek krijgen maar permanent in de stad aanwezig zijn. ZOHO is nog de laatste plek in het centrum waardoor Rotterdam een paar jaar geleden als een soort nieuw Berlijn werd gezien.

’Volgens Karlijn Bouvy van Leyten / Stebru kennen de ZOHO Citizens het DNA van de ZOHO ondernemer en krijgen ze de kans om deze kennis in te zetten in het doorontwikkelen van het gebied. Terwijl ZOHO Citizens vreest dat er bij de ‘verbouwing’ een leegloop tot stand komt, voert Karlijn aan dat er altijd een beschikbare werkplek zal zijn in het gebied. ‘ Dat is ons uitgangspunt.’

De tender stelde als voorwaarde dat er een minimum aan betaalbare ruimte voor de creatieve sector beschikbaar blijft, in elk geval de komende 10 jaar.

‘Na afloop blijft er minder vierkante meters over dan er nu zijn’ oppert van den Broek. ‘Het gaat hem om de definitie van betaalbaar.’