Op initiatief van Marvin Biljoen maakte het Hoogheemraadschap een rondje door de Agniesebuurt om een beeld te krijgen van de heel diverse aanpak van... Hoogheemraad op bezoek

Op initiatief van Marvin Biljoen maakte het Hoogheemraadschap een rondje door de Agniesebuurt om een beeld te krijgen van de heel diverse aanpak van waterbeheersing. De klimaatverandering vereist meer groen in de buurt en waterbergingen.

Marvin wilde concrete invulling geven aan ‘Kom op voor je wijk.’ Hij heeft hiervoor Paul van den Eijnden van het dagelijks bestuur van de Hoogheemraad en Wethouder Karremans uitgenodigd. Gestart wordt bij de regentuin met de reusachtige ZOHO letters die aangesloten zijn via een pijp op het Hofbogen Dak.

Ze vervullen de functie van een slimme regenton. De tuin dateert van 2015 en begon met een piepklein proefpark en een aantal actievoerders. De wandeling gaat verder naar de Vijverhofstraat waar de nieuwe bomen zijn geplant. Volgens Stadsbeheer zijn ze binnen 10 tot 15 jaar echt volwassen en is het leed van het rooien echt vergeten.

Het oosten van de Agniesebuurt komt medio 2023 in aanmerking voor rioolvervanging. Aandacht wordt besteed aan een corridor richting Noordsingel. Het wordt een publiek-private investering.


Waterberging en sponzen
Met bewondering wordt gekeken naar het Ammersooiseplein, geconstrueerd met een krattensysteem. De berging kan 350 kubieke meter water aan. Het is de bedoeling het Ammersooiseplein nog meer te vergroenen.

Volgens Marvin is dit de wens van de bewoners. In de zomer is het plein nu gloeiend heet. Tegelijkertijd wordt een lans gebroken voor het behoud van duimdrop op het plein. Het is de eerste Rotterdamse duimdrop en een belangrijke aanvulling op een sportprogramma.

Duimdrop is een ontmoetingsplek. Vaste mensen bemannen de container en hebben goed contact met de kinderen. We belanden in de Banierstraat. Hier staat een groot bord met 2 Seas, Mers, Zeeën en het Europese sponsor logo.

Met Europees geld is de bestrating getransformeerd in een spons die het water absorbeert. Het was een heikel karwei om dit te combineren met het Eneco warmtenet.

Het commentaar op de ingrepen werd verzorgd door techneuten als Marc den Ouden en Tim Heyde. Paul van den Eijnden vertelt ons en passant dat de Hoogheemraad in 1300 is opgericht als eerste democratisch orgaan nodig om met de boeren gezamenlijk de inpoldering aan te pakken.

In de Agniesebuurt zijn belangrijke stappen gezet.