Het ontwerpen en aanleggen van een park op het dak van een monument gebeurt niet dagelijks. In het geval van de Hofbogen gaat het... Proefopstelling Hofbogen Park

Het ontwerpen en aanleggen van een park op het dak van een monument gebeurt niet dagelijks. In het geval van de Hofbogen gaat het ook om een lang en smal dak. Dat maakt het extra bijzonder.

Om een goed beeld te krijgen van hoe het park straks functioneert en wordt beleefd, gaan we als proef onderdelen van het park tijdelijk aanleggen.  Ten zuiden van de Gordelweg komt op het dak van de Hofbogen o.a. een stuk wandelpad, beplanting, meubilair, een perron en een waterelement.

De proefopstelling heeft een lengte van 40 meter en wordt voor minimaal een jaar ingericht. De ervaring die we opdoen tijdens deze periode is belangrijk voor de definitieve keuzes over de uitvoering en het beheer.

Werkzaamheden

 Op 9 oktober is de aanleg van de proefopstelling gestart. Om op het dak te komen wordt een traptoren van steigermateriaal gebouwd. Deze komt te staan op het trottoir bij de Gordelweg, aan het einde van de Voorburgstraat. Een kleine hijskraan zal de verschillende onderdelen op het dak hijsen.

De werkzaamheden duren, afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden, ongeveer 6 weken. Naar verwachting is de overlast van de werkzaamheden beperkt.  De proefopstelling is niet publiek toegankelijk. De traptoren wordt afgesloten zodat mensen niet het dak op kunnen.

We willen u als omwonende of ondernemer wel graag de mogelijkheid bieden om de proefopstelling te bekijken. Wanneer we dit organiseren is nog niet bekend.  Eind oktober /begin november zal het college van B en W naar verwachting het definitief ontwerp (DO) van het Hofbogen Park vaststellen.