We spreken Ron van Vliet van Volq, een bedrijf van stadsmakers in het Zomerhofkwartier.  Ron maakt deel uit van de ZoHo Citizens, de club... ZOHO principes worden leidraad voor de markt

We spreken Ron van Vliet van Volq, een bedrijf van stadsmakers in het Zomerhofkwartier.  Ron maakt deel uit van de ZoHo Citizens, de club waarin ondernemers uit deze buurt zich verenigd hebben. Eén van de speerpunten van de ZoHo Citizens is een voet tussen de deur krijgen bij Havensteder en de gemeente, nu deze ZoHo in de verkoop doen. ZoHo Citizens vindt dat ondernemers en bewoners mee moeten kunnen praten over deze verkoop.

En dat lukt behoorlijk. Ron is er trots op  dat de ZOHO speerpunten, principes zijn vastgelegd in een handig boekwerk. Dit heeft enorm geholpen bij het formuleren van de voorwaarden van de verkoop, die nu loopt. Hoe meer gerealiseerd wordt van die voorwaarden, hoe meer punten worden gescoord. De kracht van het boekwerk zie je terug in de Nota van Uitgangspunten waar projectontwikkelaars hun plannen mee moeten maken.

Verspreid over het stuk kun je wel zeggen dat er alle principes er in staan. We hebben het over duurzaamheid, door de Gemeente resilience genoemd.  Deze term wordt verbonden met de wederopbouw van New Orleans na de storm Catharina. In een mum van tijd werden met drijfhout woningen gebouwd en bedrijfjes gestart. Hoe krachtig ben je? Resilience zou je ook veerkracht kunnen noemen. Alles wat ZOHO Citizens wil, staat in de tender richting markt: en voorbeeld is betaalbare bedrijfsruimte (voor partijen als Time Window en Scrap).

Dit was een lastige stap voor Havensteder want dit soort dingen betekenen in principe een minder hoge verkoopprijs. Ook groen en circulariteit zien we terug in de tender. Er komt waarschijnlijk ook hoogbouw maar alles krijgt een menselijke maat. Een goed verhaal komt dus terug in de tender richting markt.

   

De jury wil kwaliteit
De verkoopprocedure opende in december. Eind januari is gestart met de inschrijvingen. 14 partijen hebben gereageerd: ontwikkelaars, beleggers, stedenbouwkundigen, groene daken specialisten, fondsen, participatie bedrijven. Aan de inschrijvers werd een eerste document gevraagd met een visie en aanpak. 12 concortia produceerden het document. Na een beoordeling bleven er 4 over. Zij krijgen een vergoeding voor het noeste werk van tekenen, maatvoering, prijscalculatie. Een jury bestaande uit telkens 3 leden van Havensteder, Gemeente en ZOHO ondernemers maakt de selectie.

De vervolg spelregels bestaan uit twee maal een gespreksronde van 2 uur met elke kandidaat. De kandidaat kan dan vragen stellen en zijn oplossingen naar voren brengen. De juryleden kan je zien als een soort coach. In juni komen de partijen  met hun eindvoorstel. De jury kijkt naar de kwaliteit, of alle functies erin zitten, of het een mooie mix is, of er voldoende betaalbare woningen in zitten, hoe de Nico Adriaan Stichting wordt omarmd, hoe de sfeer van experiment behouden blijft. Kunnen we spreken van echte resilience, van klimaatbestendigheid, van voldoende groen?

Is er voldoende inclusiviteit? Hoe gaat het consortium om met bewoners en werkers? Het bouwen gaat een paar jaar duren, wordt het een werkbare situatie of een chaos? En uiteraard speelt de prijs die men wil betalen voor de gebouwen en gronden in ZoHo een rol. Eind juni wordt de winnaar bekend en starten de contractonderhandelingen. Na de zomer wordt het contract getekend en gaat de ontwikkelaar aan de slag.

Geen makkelijke klus
Ron van Vliet is verbonden aan Volq. Volq doet aan stadsontwikkeling en zet participatie, het betrekken van mensen centraal. Volq was ook actief bij het droge voeten project in het Agniesebuurt. Het bedrijf laat mensen en instanties met elkaar praten. Ron geeft nog een kleine nabeschouwing. Het zal geen makkelijke klus zijn voor de projectontwikkelaar.

Er moet veel tegelijk gebeuren. Alle consortia worstelen hiermee. De gemeente wil dat er veel woningen gebouwd worden. Havensteder wil zijn sociale woningbouwopgave veilig stellen. Iedereen wil het groener en dat het enigszins blijft zoals het nu is. Uiteindelijk komen  er een paar honderd woningen in het gebied bij. Het wordt in elk geval dichter en hoger.