Het is een drukte van jewelste in basisschool de Fontein vóór de paasoptocht. ‘jassen, sjaaltje aan’ zegt dejuf. er wordt al wat gezongen en... Paasoptocht basisschool De Fontein

Het is een drukte van jewelste in basisschool de Fontein vóór de paasoptocht. ‘jassen, sjaaltje aan’ zegt de
juf. er wordt al wat gezongen en de kruisen met stokken met een haantje erop en kleurige linten en eieren, worden uitgedeeld.

De haan die drie maal kraaide staat voor het verloochenen van Petrus die beweerde Jezus niet te kennen.

De haan is ook het broodhaantje en staat symbool voor het breken van het brood, hij kondigt ook de nieuwe ochtend aan. De stoet vertrekt en bestaat uit de groepen 1,2 en 3. Bij buitenkomst sluiten ook de ouders en grootouders aan. Een lange stoet wordt gevormd en slingert zich door de buurt.

De kinderen gaan 2 aan 2, hand in hand. De kleintjes zingen van lalala. De groepen 2 en 3 kennen het lied: ‘Palm, Palm, Pasen, Hei Hoe Rei, Over ene zondag dan krijgen wij een ei. Één ei is geen ei, twee ei is een half ei. Drie ei is een paasei. Een verwijzing naar de blijde intocht in Jerusalem met de zwaaiende palmtakken.

De juf geeft de toon aan met de tamboerijn. Overal langs de weg door de smalle straatjes zien wij niets anders dan lachende gezichten met een stukje weemoed.