Klachten over de parkeerdruk in Liskwartier komen regelmatig binnen bij de gemeente en de wijkraad. In de avonduren bij terugkomst van je werk of... Betaald parkeren tot 23 uur in Liskwartier

Klachten over de parkeerdruk in Liskwartier komen regelmatig binnen bij de gemeente en de wijkraad. In de avonduren bij terugkomst van je werk of familiebezoek blijkt het vaak moeilijk een parkeerplaats te vinden.

De gemeente heeft in oktober voorgesteld om betaald parkeren in de wijk te verlengen tot 23 uur. De wijkraad van Liskwartier heeft positief op dit voorstel gereageerd.

Afgelopen zomer is op twee avonden doordeweeks een onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat in de avonduren veel parkeerders zonder vergunning in Liskwartier staan geparkeerd.

De gemeente heeft daarom voorgesteld om het tijdvak voor betaald parkeren op maandag tot zaterdag te verlengen van 18.00 naar 23.00 uur. Bovendien is voorgesteld om op zondagen in sector 76 (Liskwartier) betaald parkeren in te voeren van 12.00 tot 23.00 uur.

De wijkraad van Liskwartier is vervolgens gevraagd om te adviseren over dit voorstel. Zij heeft bewoners uit Liskwartier de gelegenheid geboden om hun mening te geven via de Gemeentepeiler App. Uit de resultaten van de Gemeentepeiler komt naar voren dat het merendeel van de bewoners graag ziet dat de venstertijden uitgebreid worden naar 23.00 uur.

Ook in de wijkraadvergadering van oktober was het publiek unaniem positief gestemd over het voorstel. “Aangezien de omringende wijken ook betaald parkeren hebben ingevoerd tot 23.00 uur met inbegrip van de zondag, zijn wij van mening dat het de wijk het beste dient om hierbij aan te sluiten”, aldus de wijkraad van Liskwartier. “Wij staan positief tegenover het voorstel en hopen dat met deze maatregel de ervaren parkeerdruk in de wijk zal verminderen.”

De kosten voor de parkeervergunning blijven uiteraard gelijk. Bezoekers kunnen ook nog steeds gebruik kunnen maken van het gereduceerde parkeertarief van de bezoekerspas.

Wanneer de nieuwe parkeertijden officieel ingaan is nog niet bekend. Als het college aan de Coolsingel akkoord gaat, zullen de nieuwe parkeertijden naar verwachting in de zomer van 2022 gaan gelden.