Tot grote vreugde van jong en oud zijn er leuke sporttoestellen geplaatst op het Ammersooiseplein en dit na vier jaar actie van bewoners en... Sporttoestellen in de Agniesebuurt

Tot grote vreugde van jong en oud zijn er leuke sporttoestellen geplaatst op het Ammersooiseplein en dit na vier jaar actie van bewoners en de wijkraad. Wijkraadslid Hamlet vertelt over het nut. ‘Sporten in het algemeen is belangrijk voor de gezondheid van het lichaam en voor de hersenen van alle leeftijden.

In de Agniesebuurt wonen heel veel gezinnen voor wie de sportschool te duur is daarom vindt de wijkraad het belangrijk om laagdrempelig sportfaciliteiten aan te bieden in de wijk. In Rotterdam hebben 1 op 4 kinderen overgewicht. Kinderen die sporten presteren beter op school, zijn socialer en slapen beter.

We willen voor de jeugd in Agniesebuurt een actieve en gezonde sociale omgeving bieden, maar ook ouderen krijgen zo een mogelijkheid om in beweging te blijven’. Door een gezonde leefstijl leef je langer en gezonder. Daarnaast biedt sporten de kans om mensen te ontmoeten en zo eenzaamheid te bestrijden.

De sporttoestellen staan er op proef voor 1 jaar.’