Woensdag 7 december kwamen vrijwilligers uit gebied Noord bijeen in huis van de wijk de Banier om gezamenlijk de dag van de vrijwilliger te... Vrijwilligers brunch voor Vrijwilligers

Woensdag 7 december kwamen vrijwilligers uit gebied Noord bijeen in huis van de wijk de Banier om gezamenlijk de dag van de vrijwilliger te vieren.

Velen van hen hadden vandaag de weg weten te vinden naar Banierstraat 1 voor een feestelijke brunch die in samenwerking met lokale ondernemers was verzorgd door SOL netwerk. Een keuze uit de Turkse Surinaamse en Marokkaanse keuken.

Stagiaires en medewerkers van SOL zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid. Na een mooi stichtelijk woord van twee wijkraadsleden Rabia Genç en Anja Berkelaar en een dankfilmpje van Wethouder Achbar, werd het buffet geopend. Alle aanwezige genoten zichtbaar van deze middag.

Na verloop van tijd gingen de beentjes van de vloer waardoor deze middag de allure kreeg van een huwelijksfeest uit een sprookje van duizend-en-1-nacht.

Bij het verlaten van het feest kregen alle vrijwilligers nog een geschenk mee in de vorm van een heerlijke fles lokale appelsap en een enveloppe met daarin nogmaals de welgemeende dank van gemeente Rotterdam, SOL en zorgzaam010. Want zonder vrijwilligers zijn we nergens!