Ontwikkelaar Leijten/Sebru presenteerde in het ZOHO pand aan de Teilingerstraat het concept bestemmingsplan. 20% van de totale bebouwing is bestemd voor niet-wonen. Hier komt... Concept Bestemmingsplan ZOHO gepresenteerd

Ontwikkelaar Leijten/Sebru presenteerde in het ZOHO pand aan de Teilingerstraat het concept bestemmingsplan. 20% van de totale bebouwing is bestemd voor niet-wonen. Hier komt de plek voor de talrijke makers. 50% procent van de woningen wordt sociaal. 30% procent hiervan wordt subsidiabel, 20% wordt midden huur. 50% van het niet wonen krijgt een huurplafond.

De ontwikkelaar wil hiermee beantwoorden aan de afgesproken tender. Leijten/Sebru noemt ZOHO de Nieuwe Volksbuurt, met een gemengde bestemming. Alle contracten zijn zowat afgesloten. Eind oktober wordt het bestemmingsplan afgerond. Eind december/januari wordt het formele bestemmingsplan verwacht.

De inhoud
Een groot team van architecten en landschapsarchitecten heeft aan het project gewerkt. Ze gingen ervan uit dat het gebied al een sterke identiteit had. Horeca, werkprojecten, culturele projecten wil men zoveel mogelijk behouden.

ZOHO wil een overgangsgebied zijn tussen het Oude Noorden en de Stad. De architecten wilden een groen binnengebied creëren met een sporthal en een huiskamer. Ook het hele dak landschap wordt groen. Er komen slimme daken die water opvangen en sparen.

Het hele project krijgt een organische aanpak, de gebouwen worden stapsgewijs opgeleverd zodat het werken kan doorgaan. De oude gebouwen worden getransformeerd en krijgen nieuwe lagen. Het dak landschap wordt zoveel mogelijk toegankelijk.

Er komen bomen op tot 8 meter hoog. Het hele gebied krijgt 3500 kubieke meter waterberging. De bebouwing wordt een mix van informeel en stedelijk, een mix van bijna dorps wonen en torens. Naast het middenplein komen er brede stoepen.

Rond het middenplein komen vooral maatschappelijke functies. Er komt een buurtsuper en een hub voor deelauto’s, ongeveer 120 plaatsen. De nieuwe ZOHO bewoners krijgen geen straatparkeerplaats in de Agniesebuurt.

Reacties
De zaal reageert. Hoe gaat het met parkeren? Zit er geen spanning tussen privacy en openbaar. De bewoners van het zelfbeheer project Teilingerstraat vinden de 50 meter hoge toren voor hun neus onaanvaardbaar. Ze werden als bewoners niet bij de tender betrokken.

Kan er met de toren niet geschoven worden richting Vijverhofstraat, richting stad? Als het plan wordt uitgevoerd gaat dit ten koste van hun bezonning. Hoe groot is het volume van de kantoor/makers ruimte? 8000 kubieke meter. Kunnen de huidige bedrijfjes doorgaan met hun werk en klantenbinding?

Er komt een slimme fasering en gebruik van containers. Komt de entree van de NAS aan de kant van de Vijverhofstraat? MONO komt gelukkig terug. De Almondestraat wordt als eerste aangepakt.

De tijdelijke huurders van de Catshoek krijgen definitieve huisvesting in de verbouwde benedenverdieping. Worden er eisen gesteld aan de horeca? Bij elke horecavoorziening is een akoestisch onderzoek verricht.

Kan de zijgevel van Zadkine niet begroeid worden? Precies bij de Teilingerstraat toren gaat het mis met de bezonning. Hier krijgen we de spanning tussen verdichting, het aantal woningen, en de bezonning van de overburen.