De verkeersonveiligheid in de Zaagmolenstraat bezorgt al vele jaren bewoners en gebruikers grote ergernis en angst. Vele pogingen zijn gedaan om de Zaagmolenstraat op... Een verkeersveilige Zaagmolenstraat?

De verkeersonveiligheid in de Zaagmolenstraat bezorgt al vele jaren bewoners en gebruikers grote ergernis en angst. Vele pogingen zijn gedaan om de Zaagmolenstraat op de agenda te krijgen voor een verkeersveilige aanpak.

Met het oog op een verkeersveilige aanpak hielden bewoners, wijkraad, wijknetwerker en ambtenaren een verkeersschouw met als doel de knelpunten in deze straat te identificeren en ideeën naar voren te brengen hoe het veiliger kan.

In elk geval door na te denken over fysieke oplossingen en die uit te voeren kan de snelheid uit de straat gehaald worden. Een flitspaal in de straat neerzetten is ook een wens.

De volgende ideeën kwamen naar voren bij het gezelschap: Vanwege de vele (bijna) ongelukken komt Nate van Smells Good in the Hood, op de kruising Zaagmolenstraat/Benthuizerstraat met een voorstel om op de straat een groot geschilderd kunstwerk te maken om deze kruising goed te markeren.

De suggestie van één van de bewoners was ook  om van  de onderbroken lijn in het midden van de straat, waar het kan, een ononderbroken lijn te maken. Weggebruikers mogen hier dan niet inhalen. Nu komt de fietser vaak in de knel tussen de tram/tramrails en de geparkeerde auto’s, waardoor er regelmatig op het trottoir wordt gefietst.

Dit is  ongewenst en gevaarlijk voor de voetganger. Totdat er besloten wordt wat er met de tram gebeurd, zou het een oplossing zijn om, naar voorbeeld van de Pijperstraat, een markering voor een rood fietspad te maken over de tramrails heen.

Het gezelschap verzoekt of het zebrapad bij de 1e Pijnackerplein bij café De Toekomst verplaatst kan worden naar de andere kant van de 1e Pijnackerstraat waar op dit moment veel fietsen  staan. 

Bij de uitritten naar de Zaagmolenstraat waar geen overzicht wat er uit de Zaagmolenstraat komt is, zou het goed zijn om daar 2 x fiets vlonders te plaatsen, zodat daar geen auto’s en busjes kunnen staan die het uitzicht belemmeren.

De RET uitstap is niet veilig voor de mensen die uitstappen én ook niet voor de fietsers die langs de tram rijden. Het zebrapad bij de kruising aan de Zaagmolenkade is onoverzichtelijk. Er is géén overzicht als je vanuit de Zaagmolenkade links de Zaagmolenstraat wilt afslaan.

De schouwers stellen voor om via eenrichtingsverkeer het verkeer de andere kant uit te laten rijden Zaagmolenstraat richting Zaagmolenkade/Noordplein en eventueel de richting in Zwaanshals ook om te draaien.

De straat moet toegankelijker worden voor minder mobiele mensen. Vooral bij het ongelijke gedeelte  in het trottoir in de Zaagmolenstraat en bij het terras van café Faas.

Ook verzoek om regelmatig de weesfietsen te laten weghalen en ook de fietsen die een obstakel vormen voor de toegankelijkheid van voetganger en mindervalide gebruikers van het trottoir.

De wijkraad, bewoners en gebruikers van de Zaagmolenstraat blijven strijden voor een verkeersveilige- en leefbare Zaagmolenstraat.