Op zondag trok de tweede landelijke woonopstand demonstratie ruim 8000 deelnemers. Honderden demonstranten uitten hun bezorgdheid en woede over het woonbeleid uitgedrukt op stukken... Hevig woonprotest door de stad


Op zondag trok de tweede landelijke woonopstand demonstratie ruim 8000 deelnemers. Honderden demonstranten uitten hun bezorgdheid en woede over het woonbeleid uitgedrukt op stukken karton, borden en spandoeken.

In het Afrikaanderpark lieten de deelnemers hun stem horen, waaronder behoorlijk wat Noorderlingen. Ze willen meer recht op betaalbare woningen, een grotere beschikbaarheid van woonruimte, meer investeringen in de volkshuisvesting, minder marktwerking en lagere huren.

Voor Rotterdam was gekozen vanwege de ophef rond de nieuwbouwplannen voor de Tweebosbuurt. Deze zomer is daar begonnen met de sloop van honderden sociale huurwoningen.

De oorspronkelijke bewoners vinden dat zij door de nieuwbouwplannen uit de vooroorlogse wijk worden verdreven. Van de 524 sociale huurwoningen komen er maar 137 terug.

Na een programma van sprekers en muziek vertrokken de deelnemers aan de woonopstand demonstratie richting Erasmusbrug. Eenmaal op de brug werd de demonstratie onverwacht verstoord door politieoptreden dat een groep demonstranten isoleerde van de rest van de deelnemers aan de woonopstand demonstratie.

De demonstratie kwam voor lange tijd tot stilstand. Een ontluisterende situatie van een demonstratie die zo goed en eensgezind was gestart. De organisatie wilde alleen doorgaan als één demonstratie, als één beweging.

Uiteindelijk kwam de uitgedunde demonstratie om kwart voor zeven aan op het plein voor de Markthal, waar ze opnieuw werden toegesproken en toegezongen.

Volgens actieleider Mustapha Eaisaouiyen, ook bewoner van de veelbesproken Tweebosbuurt, is de strijd om een beter woonbeleid nog lang niet gestreden. Iedereen heeft recht op een woning. ‘ Je ziet dat solidariteit nog springlevend is.

Het kabinet moet op zijn tellen passen.’ De betogers uiten hun ongenoegen over het desastreuze woonbeleid van de regering. Er is een groot tekort aan sociale woningbouw. Sociale woningen worden afgebroken om plaats te maken voor de middengroepen. Bewoners worden vaak uitgeplaatst naar de regio waardoor ze hun netwerk verliezen. In het Oude Noorden en de Agniesebuurt slagen de woningcorporaties er nog in huurders te herhuisvesten in de buurt, althans het merendeel. Dit gaat echter ten koste van de minder draagkrachtige starters.

Uit gesprekken met actievoerders blijkt veel ellende: piepkleine woningen met geen uitzicht op een groter huis, onzekerheid over sloop. ‘ Wonen is een recht ‘ klinkt het overal. ‘ Huizen zijn voor mensen niet voor winst.’ Bewoners die nu € 810 betalen hebben ook geen zicht op een groter huis.

Bij scheiding is woonruimte vinden helemaal hopeloos. Wachtlijsten van 7 jaar zijn schering en inslag. Volgende woonopstand demonstraties zijn aangekondigd in Tilburg, Nijmegen en Groningen.