We ontmoeten Ronnie Blanket, enthousiast directeur van de Openbare Basisschool de Klimop bij het Noordplein. Het Oude Noorden heeft een vergroeningsagenda en daar speelt... Klimop en de vier seizoenen op het schoolplein

We ontmoeten Ronnie Blanket, enthousiast directeur van de Openbare Basisschool de Klimop bij het Noordplein. Het Oude Noorden heeft een vergroeningsagenda en daar speelt de Klimop op in. De Gemeente faciliteert groenblauwe schoolpleinen. De Klimop krijgt zo’n mooi groenblauw schoolplein!

Meer natuur en water op het schoolplein in het stenig Rotterdam. Het Klimopplein is een openbaar plein voor de buurt en geeft voor de school ook mogelijkheden tot bewegend leren en buitenlessen over de natuur. De tegels wippen leidt daarnaast tot afkoeling en regenwater afvoer.

Een educatief groenblauw schoolplein

Leren gaat voor de kinderen het beste als het onderdeel wordt van hun belevingswereld. Zo heeft op De klimop school een juf een wandelende tak in de klas. Hij helpt de kinderen bij biologielessen en zelfs bij rekenen. Deze periode werken de leerlingen aan het thema: ‘Groen moet je doen.’

In de toekomst kan de school dit thema ook aanbieden op het schoolplein. Hoe gaaf is dat! De binnenkant van de school is nu al groen en uitnodigend.

Als de buitenkant ook groen en natuur wordt kun je de leerlingen lesgeven in de natuur en nog bewuster maken van klimaat en milieu. Uit een groenblauw schoolplein is educatief genoeg te halen. De leerkrachten kunnen in de toekomst natuurlessen geven op het schoolplein en hun leerlingen zo bijvoorbeeld alles leren over de seizoenen.

Zij gaan de komende periode alvast op pad naar de Speeldernis in Blijdorp, een educatief natuurpark, waar ze worden geïnspireerd en trainingen krijgen.

Toen Ronnie Blanket in oktober 2023 directeur werd van de school was het eerste wat hij dacht: met dit schoolplein, hier moet ik iets mee! Door het groenblauwe schoolplein kan de school de binnen- en buitenkant van de school met elkaar verbinden als een leerproces dat aansluit bij de leerlingen en zo de kennis laat beklijven.

Planning en betrokkenheid van de buurt

De leerlingen en hun ouders worden de komende periode intensief betrokken bij de planvorming voor het groenblauwe plein.

Waar worden zij blij van? De kinderen sporten nu veel op hun plein want De Klimop maakt in de middag intensief gebruik van het plein tijdens de tussen schoolse opvang waarbij bijna alle kinderen op school overblijven en sportlessen volgen op het schoolplein.

Binnenkort is de eerste buurtbijeenkomst om ideeën en wensen op te halen voor het ontwerp. Alle buurtgenoten zijn op dinsdag 14 mei van harte uitgenodigd om mee te denken. In 2025 start de aanleg van het natuurlijke schoolplein.

In het derde kwartaal worden planten en struiken aangeplant en verandert het schoolplein in een groene oase. Directeur Ronnie is trots op zijn school, het pedagogisch klimaat en de mooie onderwijsresultaten die zijn team behaalt want twee derde van de groep 8 kinderen gaat dit schooljaar naar de havo of het vwo. En dan komt er ook nog eens een prachtig groenblauwe schoolplein ter verrijking van de school!

Hij houdt van het openbaar onderwijs waar een diversiteit van kinderen bij elkaar komt en zij leren wat samenleven is. De binnenkant van de school is al mooi, nu de buitenkant nog! Meer info over de groen- blauwe schoolpleinen zie: https://www.rotterdam.nl/groenblauwe-schoolpleinen