Een uitgebreide fotoreportage kan je vinden op Noord010inBeeld De nieuwe wijkraden Oude Noorden Agniesebuurt/Provenierswijk hielden na hun inauguratie op het stadhuis op de Coolsingel... Nieuwe Wijkraden van start

Een uitgebreide fotoreportage kan je vinden op Noord010inBeeld

De nieuwe wijkraden Oude Noorden Agniesebuurt/Provenierswijk hielden na hun inauguratie op het stadhuis op de Coolsingel hun eerste vergadering in het klooster. De Oude Noorderlingen die verkozen werden stelde zich voor aan publiek van actieve bewoners.

Bob de Ouden laatstejaars student economie en sociologie wil als wijkraadslid dicht bij de mensen staan en naar bewoners toe gaan. Anja Berkelaar heeft het vooral aan de stok met hufters en wil een schone wijk. Noumidia Agzannay, derdejaars bestuurskunde wil het opnemen voor de jongeren. Rabia Genç beklemtoont het belang van de bewonersinitiatieven, de straatfeesten en de veiligheid.

Martha Harel wordt verkozen als voorzitter. Ze zet zich in voor verkeersveiligheid en maakte eerste stappen richting een veilige Zaagmolenstraat in samenwerking met bewoners. Lieke van der Pol zet zich als 3e jaars socioloog in voor meer inclusiviteit.

Iedereen is begaan met de armoedeproblematiek in het Oude Noorden. Een eerste vergadering gaat vooral over procedurele dingen zoals een concept vergaderschema en de rol van de wijkraad bij duurdere bewonersinitiatieven. De wijkraad wordt vanaf nu bijgestaan door wijkraad coördinator Roxanne.

Nieuwe regels
Ook de Agniesebuurt/Provenierswijk was aan zet. Drie Agniesebuurt bewoners en vier uit de Provenierswijk werden verkozen. Overdrachtsdocumenten van de vorige wijkraad werden overhandigd. De Wijkraadsleden kregen een kaartje van de ombudsman (vrouw) tel.nr. 08000802. Boris Pulskens werd verkozen tot voorzitter. Alle wijkraadsleden kregen ook het kwartetspel Provenierswijk.

Naast ouwe Rotten als Klaas van der Burg en Ingeborg Absil konden we ook jongere begroeten als de 16 jarige Barend van de Donk. De wijkraad krijgt ondersteuning van Paul van wijkraad coördinator Paul van Uffelen. Ook wethouder Vermeij was aanwezig.

Ze stelde dat Rotterdam nu 39 wijkraden kent waarvan verwacht wordt dat ze het geluid van de buurten laten horen. Initiatieven tot € 2500 kunnen worden aangevraagd bij de wijkraad. Grotere initiatieven gaan via Mijn Rotterdam.nl en vragen om een projectplan en begroting.

De wijkraden kijken of het in lijn is met de wijkvisie. Bewoners kunnen twee maal per digitaal stemmen voor hun favoriete plan in juni en september.