De volledige reportage kan je vinden op Noord010inbeeld. De voorzitter van de wijkraad Liskwartier- Bergpolder opende namens de collega’s van de andere Noordse Wijken... Verkeercirculatieplan voor Noord.

De volledige reportage kan je vinden op Noord010inbeeld.

De voorzitter van de wijkraad Liskwartier- Bergpolder opende namens de collega’s van de andere Noordse Wijken een druk bezochte verkeersbijeenkomst in het Stadsarchief. Diverse ambtenaren stedelijke mobiliteit waren aanwezig.

De bezoekers uit Oude Noorden en Agniesebuurt spanden de kroon. In de inleiding werd gesteld dat het hem ging om de verkeersbewegingen en duidelijk om een concept met mogelijkheden tot beïnvloeding. Allereerst werd een terugkoppeling gemaakt naar vroegere bijeenkomsten in diverse wijken.

Wat hebben ze met die bewoners inbreng gedaan? Alle knelpunten werden genoteerd en van mogelijke oplossingen voorzien.

Centraal stonden de doelstellingen van de gemeente: een veilige en aantrekkelijke stad, een bereikbare stad en ruimte voor woningen en groen. Bij het maken van een concept plan voor Noord wordt al gekeken naar de jaren 2030 en zelfs 2040. Knelpunten zijn de Zwartjanstraat, de Zaagmolenstraat, de Benthuizerstraat, de Bergweg en de Schiekade.

Mogelijke oplossingen

Oplossingen worden gezocht met eenrichtingsverkeer en aanpak van de kruispunten. Het verkeer wordt geleid naar de grote invalswegen zodat een autoluw binnengebied ontstaat. Een en ander leidt tot een ambitieus plan dat vooral bestaat uit het maken van knips en het verminderen van de opstelstroken zodat alle verkeer door kan als het stoplicht groen wordt.

Wat het meest indruk maakt is het sluiten van de Zaagmolenbrug en de Noorderbrug voor autoverkeer dat komt vanuit het Oude Noorden. De Zaagmolenstraat wordt een richting vanaf de Bergweg en de tram gaat eruit.

Bewoners inbreng

Bewoners kwamen in kleine groepjes bijeen en konden allen aan het woord komen. De reacties op het plan om een autoluwe wijk te creëren werden toegejuicht. De wijken worden een oase voor fietsers. De Rotte wordt een grens voor de auto. Er zijn wel de nodige kanttekeningen.

Wat gebeurt er met het sluipverkeer? De effecten op de bewonersstraten moeten nauwkeurig gemeten worden. Vooral de handhaving is niet in orde. Veel straten krijgen een 30 km label. Er wordt meer gereden over de hoofdwegen. De drempels in de Zwartjanstraat moeten hoger.

Hoe zit het met de OV? Door het aanleggen van aparte trambanen kunnen er meer tramritten gerealiseerd worden. Al bij al veel ambitie maar ook veel studie- en uitzoekwerk.

Bewoners worden vergast op heerlijke speculaas koek van de horeca vakschool. Wordt een autoluw binnengebied een toekomstig Sinterklaas geschenk? Wanneer wordt een en ander uitgevoerd? Kunnen er al proefopstellingen gemaakt worden? Bij uitvoering wordt altijd gekeken naar mogelijke combinaties met op gang zijnde ingrepen.