De wijkraadvergadering stond stil bij de nieuwbouwprojecten in het Oude Noorden, zowel door particulieren als door Havensteder en Woonstad. Vóór de presentatie van Stadsontwikkeling... Wijkraad en bouwen  

De wijkraadvergadering stond stil bij de nieuwbouwprojecten in het Oude Noorden, zowel door particulieren als door Havensteder en Woonstad. Vóór de presentatie van Stadsontwikkeling kwamen een aantal mededelingen van de wijkraadsleden. Martha Harel vertelt dat architecten uit de Zaagmolenstraat brainstormen met bewoners en ondernemers met het oog op de opwaardering van de straat.

In juni komt het verkeerscirculatieplan aan de orde. Bewoners hebben hiervoor heel wat suggesties gegeven. Lieke vertelt dat de wijkraad gaat gebruikmaken van Wijkconnect om evenementen in de wijk mee te delen. Anja wijst op de grote schoonmaakactie op 31 augustus. Bob deelt mee dat het Kinderparadijs de nieuwe subsidie onder de loep neemt.  

Woningbouw Presentatie  

Debbie Ginter van Stadsontwikkeling start de woningbouwpresentatie. Even een korte schets van de wijk. In het Oude Noorden zijn 52% van de woningen van vóór 1945. In Rotterdam is dat gemiddeld 31%. Het Oude Noorden heeft prachtige panden aan de singels en mooie pleinen. Het profiteert ook van zijn centrale ligging.

In 52% van de huizen wonen alleenstaanden en 67% van de woningen liggen in het middensegment. Tegen 60% gemiddeld in Rotterdam. De gemeente wil uitdrukkelijk sturen op diversiteit. Het coalitieakkoord heeft als streven het bouwen van 3000 tot 4000 woningen in Rotterdam, waaronder 400 studentenwoningen. 55% hoort betaalbaar te zijn. Na 2025 hoort dat 65% te zijn. Het akkoord wil ook een mix van oude en nieuwe, autoluwe wijken en vergroening. Ook energietransitie , aansluiting op het warmtenet (stadsverwarming) is een prioriteit.  

Particuliere initiatieven  

Eerst komen de particuliere initiatieven aan de orde. De Tuin van Noord krijgt representatieve ingangen. Het Correct pand krijgt 83 koopwoningen. Bij het Wilgenplantsoen komt een stijlvol  project in samenbouw, gefinancierd door de toekomstige bewoners. De oude Sint-Janschool krijgt woningen en een filmhuis.  

Havensteder  

Havensteder presenteert de Wolstraat met 13 eengezinswoningen in de sociale huur en 4 koopwoningen grondgebonden. Ook komen daar 15 appartementen in het middensegment. In de Hartenruststraat komen seniorenwoningen in de sociale huur. In de Ooievaarstraat/Vletstraat bouwt Havensteder 34 appartementen waarvan 26 sociaal en 8 met middenhuur.

Het Rottekwartier krijgt onderhoud. De ringleidingen van de verwarming worden vervangen. Ze gaan van het gas af en krijgen een nieuwe badkamer en toilet. Op bepaalde plekken komt funderingsherstel. Na de bouw ligt de straat er belabberd bij. Bewoners vinden dat de nazorg ook onderdeel moet uitmaken van het bouwproject. Bij de Zwanenhof zoekt Havensteder naar mogelijke verduurzaming. Ook de Witte Panden (onder andere Jensiusstraat) werden aangepakt. 

Woonstad  

Debby Smit van Woonstad vertelt over de Soetendaalseweg, een bouwproject in het middensegment. Woonstad kampt met heel wat funderingsproblematiek, die nu als een trein wordt aangepakt. Meidoornstraat en Tochtstraat gaan van het gas af.

Het slechte stuk van de Meidoornstraat wordt gesloopt en krijgt nieuwbouw. Een aantal woningen in de Hooglandstraat en Ruivenstraat behoeven funderingsherstel, evenals in de Blommersdijkselaan. Jan Dirk vertelt een en ander over de aansluiting op de stadsverwarming, dit combineert men met de rioolvervanging. Eneco kreeg de opdracht om het warmtenet aan te leggen. Dit kan alleen als er voldoende deelnemers zijn aan het net.

Er is een forse subsidie uitgetrokken. Momenteel is men bezig in de Agniese buurt. Vanaf januari 2026 is het Oude Noorden aan de beurt. Eneco kijkt wat technisch mogelijk is om het aan te leggen. De prijs van stadsverwarming wordt niet hoger dan die van gas.