Hilde Labadie van GroenGoed is met collega begeleiders constant bezig in  diverse moestuinen, o.a. bij het Wilgenplantsoen, de Vredestuin en de Tuin op Hofbogen.... Kruisbestuiving in het groen

Hilde Labadie van GroenGoed is met collega begeleiders constant bezig in  diverse moestuinen, o.a. bij het Wilgenplantsoen, de Vredestuin en de Tuin op Hofbogen. Ze werkt nauw samen met de Nico Adriaan Stichting, opvang voor dak- en thuislozen.

De afgelopen jaren kreeg de NAS groenten van GroenGoed. Dit jaar werd het onder impuls van Roland Hartmans een gezamenlijk participatieproject: deelnemers van de NAS helpen mee in de tuinen van GroenGoed en de NAS krijgt groenten voor hun centrale keuken. De NAS heeft er een participatieplek bij en is enthousiast over de kwaliteit van de groenten.

Zo komt het overschot aan groenten van GroenGoed terecht bij mensen die het echt nodig hebben. Een vruchtbare kruisbestuiving. En het is nog gezellig ook!