Met De Kok en de Tuinman hebben Ceciel Landsaat en Anna Veenstra niet alleen een fantastisch restaurant en prachtige tuin op de kaart gezet in het Liskwartier, ze zetten zich ook in om kinderen uit... Natuurlessen voor kinderen uit de wijk

Met De Kok en de Tuinman hebben Ceciel Landsaat en Anna Veenstra niet alleen een fantastisch restaurant en prachtige tuin op de kaart gezet in het Liskwartier, ze zetten zich ook in om kinderen uit de buurt spelenderwijs de natuur te laten ontdekken en ervaren. Na de zomervakantie zijn ze gestart met natuurlessen voor de vier basisscholen in het Liskwartier. 

In de herfstvakantie, als de eerste lessenserie is afgerond, vertelt Anna over hun ervaringen. “Afgelopen jaren hadden planten op het Koningsveldeplein nogal eens te lijden van het ruwe spel van spelende kinderen. Daardoor zijn we aan het denken gezet om het natuurbesef bij kinderen te vergroten. 

Ceciel en ik hebben beide roots in het onderwijs en we zagen kansen om het plein aan de voorkant van de oude huishoudschool te benutten voor natuurlessen. Daarom hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn met de vier scholen in de wijk in gesprek gegaan.”

De Imeldaschool, de Lis, de Bergkristal en de Juliana van Stolbergschool vonden het een geweldig plan om leerlingen van groep drie in de praktijk meer kennis van de natuur mee te geven. ‘Worden wat je wil’, het thema van de Kinderboekenweek, werd het centrale thema. 

Een uitgelezen kans om met de leerlingen over de beroepen van bijen, zoals de dar, de werkbij en de koningin te praten. De wijkraad van Liskwartier vond het een goed initiatief en steunde de lessen financieel. 

Na de zomervakantie kregen de leerlingen in hun eigen klas een doosje met verschillende biologische bloembolletjes en uitleg hoe een bloembol groeit. Eind september hebben de kinderen met hun juffen, ouders en ‘Vrienden van de tuin’ de bloembollen geplant. Anna: “Daarna zagen we dat kinderen met ouders langs het plein kwamen wandelen om hun ouders te vertellen wat ze hadden gedaan. Prachtig dat we op deze manier meer betrokkenheid bij de natuur kunnen creëren.”

Juf Danielle, leerkracht van groep drie op de Bergkristal, vertelt over de volgende lessen waarin de beroepen van de bijen aan bod kwamen. En niet alleen dát, de leerlingen gingen zich ook verkleden: de dar zette een zonnebril op, de werkbij een schort en de koningin een kroontje. En met deze verkleedkleren aan gingen de kinderen de taken van de bijen uitbeelden. 

Het werd ook wel duidelijk dat alle taken met elkaar samenhangen; zonder de haalbij, de bij in de buitendienst, is er geen nectar en zonder de verzorgers, die de koningin voeden en verzorgen, overleeft de koningin het niet. ”Door het zo visueel te maken waren de kinderen heel betrokken en hebben ze het echt eigen gemaakt.”

Honingkoekjes bakken

Juf Danielle ziet nog andere positieve effecten: de kinderen hebben door deze lessen veel nieuwe woorden geleerd maar ook dat bijen heel goed samenwerken. Op die onderlinge samenwerking lag de focus bij de laatste les waarin de kinderen honingkoekjes hebben gebakken in de keuken van het restaurant. Ceciel: “De kinderen waren zo enthousiast en blij, ik hoorde een van hen zeggen ‘Kon ik hier maar blijven slapen’.”

‘Red de bij’

Bij de eindpresentatie werden de koekjes uitgedeeld en zongen alle kinderen samen het lied ‘Red de bij’. Ouders die hierbij waren, verbaasden zich dat de kinderen zoveel hadden geleerd, Die dag hebben de kinderen afscheid genomen van de bijen. Juf Danielle: “Mooi om het enthousiasme en de verwondering te zien van de kinderen, in het voorjaar komen we zeker met ze kijken naar de bloeiende bloembollen en misschien zien we dan ook bijen.”

Deze lessenserie vormde het startschot voor de Natuureducatie. Anna en Ceciel gaan dit met de leerkrachten evalueren en kijken of een vervolg in het voorjaar haalbaar is. Hun streven is om de natuurlessen uit te breiden naar hogere groepen zodat alle leerlingen meer betrokken worden bij de natuur.