Serve the City een samenwerkingsverband van kerken, doet een jaarlijkse Paasactie in diverse stadswijken. Gekozen werd dit jaar voor het uitdelen van plantjes op... Uitdelen plantjes op Pijnackerplein

Serve the City een samenwerkingsverband van kerken, doet een jaarlijkse Paasactie in diverse stadswijken. Gekozen werd dit jaar voor het uitdelen van plantjes op het Pijnackerplein. Wethouder Grauss van Armoedebestrijding wilde zijn waardering tonen voor de inzet van deze vrijwilligers door zijn aanwezigheid, trok een Serve the City T-shirt en deelde plantjes uit.

Jonge gezinnen met kinderen en Turkse buurvrouwen namen de plantjes uit. Leuk voor de geveltuin of plantenbak. Informeel werd met bewoners gepraat over de sterke inflatie en de bewoners met een kleine beurs.