Op dinsdag 22 maart 2019 organiseerde Wijk TV een participatieavond als afronding van de zesdelige televisieserie ‘Samen Leven gaat door!’ Over mensen die hun... Participatieavond ‘Samen Leven gaat door’ van Wijk TV

Op dinsdag 22 maart 2019 organiseerde Wijk TV een participatieavond als afronding van de zesdelige televisieserie ‘Samen Leven gaat door!’ Over mensen die hun stad vooruit helpen! Met hulp van diverse mentoren en organisaties, heeft Wijk TV thema’s rondom wonen, vrijwilligerswerk, armoede en burgerinitiatieven onderzocht, in beeld gebracht en geholpen met zaken waar zij tegenaan liepen.

De resultaten van dit proces werden gepresenteerd met korte video impressies afgewisseld met korte nagesprekken met de geïnteresseerden die zich aangemeld hadden om mee te denken over de toekomst van de stad. Gespreksleider Ron van de Rhee bekend van Radio en Teevee wist de juiste toon te vinden. Wethouder Barbara Kathmann, verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie, Wijken en kleine kernen, was aanwezig om te luisteren naar de ‘problemen’ waar de verschillende organisaties tegenaan lopen bij het realiseren van hun projecten.

Gediscussieerd werd over hoe de gemeente initiatieven van bewoners beter kan ondersteunen. Barbara Kathmann toonde zich zeer betrokken op gebieden als vrijwilligerswerk, het voor je woonrechten opkomen, ondervonden beperkingen door regelgeving, de schuldenproblematiek van jongeren, aanpak van misstanden in woningonderhoud.

Over een jaar wordt weer een bijeenkomst georganiseerd, waarin de aanwezigen vertellen hoe het nu gesteld is met hun initiatieven en waarin het gemeentelijk beleid getoetst zal worden op besproken ontwikkelvragen. Alle afleveringen van Samen Leven gaat door zijn online te bekijken via: www.wijk-tv.nl/site/category/samen-leven-gaat-door/