Roxanne ondersteunt de nieuwe wijkraad als secretaris, onafhankelijk adviseur en coach. Ze ontlast de wijkmanager Jacco Bakker die zich meer bezighoudt met de inhoud... Roxanne, nieuwe Wijkraad Coördinator van Oude Noorden

Roxanne ondersteunt de nieuwe wijkraad als secretaris, onafhankelijk adviseur en coach. Ze ontlast de wijkmanager Jacco Bakker die zich meer bezighoudt met de inhoud en de aansluiting van de wijk verlangens bij de gemeentelijke diensten. Toch streven ze naar gezamenlijk optreden.

Roxanne adviseert en bedient de wijkraad en zorgt er voor dat ongevraagde adviezen de gemeenteraad soepel bereiken. Bij Jacco gaat het vooral om de wijkzaken onder de aandacht brengen bij gemeentelijke organisatie, Roxanne ondersteunt bij belangenbehartiging en lobbyen. Jacco dient ervoor te zorgen dat de ambtelijke organisatie bijdraagt aan een succesvol wijkakkoord samen met de Wijkraad.

Hoewel de wijkmanager nu wat losser te staan van de wijkraad, betekent dit niet dat er geen gezamenlijkheid is. Een goed voorbeeld is de informatiemarkt die periodiek wordt georganiseerd i.s.m. met collega’s, corporaties en ontwikkelaars en die de wijkraad heeft mee helpen opstarten.

In de komende periode kan deze met de nieuwe wijkraad verder worden uitgebouwd. Veel wordt gesproken over gewoon dingen gaan doen en meer activistisch optreden. Hier liggen ook kansen voor samenwerking tussen organisatie en de wijkraad. ‘Inspireren mag en out of the box denken’ besluit Roxanne.

Roxanne heeft een achtergrond in politicologie en bedrijfskunde, hiervoor werkte ze al twee jaar bij de gemeente Rotterdam als directiesecretaris.