De Wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk maakte een wijkakkoord met duidelijke doelen en een aanpak. Ze baseerden zich hiervoor op bewoners enquêtes. De Agniesebuurt kent veel sociale... Wijkraad Agniese/Provenier met duidelijke doelen

De Wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk maakte een wijkakkoord met duidelijke doelen en een aanpak. Ze baseerden zich hiervoor op bewoners enquêtes. De Agniesebuurt kent veel sociale woningbouw en huisvest een aantal grote schoolcomplexen.

De Provenierswijk is een dicht bebouwde wijk met parkeerdruk en gebrek aan speelvoorzieningen voor kinderen. Het belangrijkste thema in beide wijken is armoede. Tal van bewonersinitiatieven spelen hierop in naast de inzet van Isaak en de Schittering.

Een tweede thema is het gebrek aan geschikte en betaalbare woningen. Oudere bewoners van de sociale woningbouw willen graag naar een gelijkvloers appartement, maar kunnen niet verhuizen vanwege de stijgende prijzen. Hierop wordt ingezet. Verkamering door particulieren vormt een groot probleem. Er komen in de nabije toekomst 18 hoogbouw projecten.

Bewoners maken zich zorgen over de bezonning, zeker omdat veel woningen slecht geïsoleerd zijn. De openbare ruimte ligt iedereen het nauwst aan het hart. Vergroening van de wijken is een derde belangrijk doel, evenals kunst in de buitenruimte wat de aantrekkelijkheid van de wijken vergroot.

Diverse groenprojecten van bewoners worden actief ondersteund. Een verkeerscirculatieplan krijgt aandacht evenals het fiets parkeren.

Inspirerend wijkakkoord Oude Noorden

De volledige reportage kan je vinden op Noord010inbeeld

De wijkraad komt met een inspirerend wijkakkoord. Het Oude Noorden wordt getypeerd door iconische muurschilderingen, het Pijnackerplein, de Tuin van Noord, het bijzondere winkelgebied en goede horeca. De wijk is ook aantrekkelijk geworden voor gezinnen en hoger opgeleiden.

De komst van nieuwe bewoners heeft een positieve invloed op de wijk, denk aan een toename van koopkracht, winkels en voorzieningen. Toch leeft een derde van de huishoudens onder de armoedegrens en is er sprake van meervoudige sociale problematiek.

Het Oude Noorden heeft meerdere actieve bewonersgroepen rond tuinen, speel- en binnenplaatsen. De wijkraad werkt aan een duidelijk toekomstbeeld. Mensen moeten de weg weten te vinden naar de instanties. Samenwerken is het toverwoord. De verkeersdrukte moet afnemen en er komen een aantal 30 km straten. De Noorderboulevard wordt groen.

Parkeermogelijkheden worden vergroot door een mobiliteit hub bij station Noord. In de winkelstraten moet bevoorrading gebeuren door kleine elektrische vervoermiddelen. Het Snellemanplein wordt een bruisende plek. De kades worden een flaneerroute en de speelplekken worden uitnodigend. Veerkrachtige netwerken van bewoners, ondernemers en organisatie vormen de echte basis.

Voedselinitiatieven en ruilwinkels worden gefinancierd. De wijkraad wil greep op de woningmarkt en verkamering tegengaan. Bewoners zijn tevreden voor de aandacht voor kunst en cultuur, creatief ondernemerschap en talentwikkeling