Op een goed bezochte wijkraadsvergadering kwamen bewoners van de Zaagmolenstraat aan het woord. Ze spreken over zeer onveilige verkeerssituaties in de straat en verwaarloosde... Wijkraad Oude Noorden werkt aan wijkakkoord

Op een goed bezochte wijkraadsvergadering kwamen bewoners van de Zaagmolenstraat aan het woord. Ze spreken over zeer onveilige verkeerssituaties in de straat en verwaarloosde panden. Ze willen de straat verlevendigen en vergroenen en bepleiten een herinrichting, waardoor er niet meer geraced kan worden.

Maar ook moet er plek komen voor deelscooters en meer ruimte voor fietsen. Maar hoe krijg je de Gemeente zo ver om mee te denken met de bewoners, en wat kan de wijkraad daarin betekenen?

De wijkraad is inmiddels bezig met de voorbereiding van een wijkakkoord waar uiteraard de bewoners inbreng in wordt meegenomen.

Wijkagente Machelina Moerman stelt zich voor. Ze vertelt dat ze vaak op dinsdagochtend aanwezig is in Mozaïek tijdens het wekelijks gratis ontbijt. ‘Dus welkom om mij aan te spreken.’ Ook de wijkhandhavers zijn aanwezig en melden dat ze meer willen circuleren in de wijk. Dat doen ze nu al in de Zwartjanstraat.

Schoonoordstraat Buren

Bewoners Schoonoordstraat hebben opmerkingen over de versteende en de met schuren dichtgebouwde achterzijde van het nieuwe Vinkenstraat complex. Ze zijn ontevreden over de communicatie met Havensteder en de Gemeente en het hele proces van realisatie en gaan in gesprek met Havensteder.

Wijkraadslid Anja Berkelaar doet met een presentatie een pleidooi voor een schone wijk zonder vuil op straat.

Ingezonden reactie Vinkentouwgroep op verslag Wijkraad

Doeners, geen klagers.

Beste Redactie,

Sinds wij als  Schoonoordstraat bewoners ontdekten dat Havensteder onze stille, groene binnenruimte compleet wilde volbouwen met infrastructuur van schuurtjes, galerijen, 100 meter achterompad, en ongelooflijk veel tegels, zijn wij in al onze acties bezig om met Havensteder in dialoog te treden.

We schrijven emails en brieven tot aan de Bestuursvoorzitter van Havensteder, pamfletten en verklaringen, we doen onophoudelijk voorstellen, proberen via elke denkbare weg met Havensteder in dialoog te gaan. We benaderen onder andere ook de Wijkraad om te kijken of zij kunnen helpen met oplossingen. We doen van alles, maar we klagen niet!

We zijn constructief, communicatief, informerend, zoekend, en op het Vinkentouw (de naam van onze groep) voor een dialoog met Havensteder. We zijn beslist ongelukkig met wat Havensteder aan infrastructuur, met de geluidhinder, lichthinder, hittestress, heeft neergezet in onze binnentuin.
Maar ongelukkig is heel wat anders dan ontevreden!

Echter, we lazen in de Noorderzon van oktober 2022 dat we ons beklaagden over Havensteder. De twee kernwoorden ‘beklagen’  en ‘ontevreden’ zijn beide te onjuist, of misplaatst. Als we ontevreden zijn, dan is het over hoe onze woorden in dit artikel worden weergegeven.

Voordat we erover klagen, is het al omgezet in een constructief voorstel, zie einde. Volgens ons is er nog geen klacht over een van onze 40 lippen gekomen. Wij zijn ongelukkig met alle volgebouwde infrastructuur in onze groene stille binnenruimte, maar ongelukkig is iets anders dan ontevreden.

Op de wijkraad van 11.10.2022 leidden we het probleem dat Havensteder schiep ultra kort in en presenteerden we uitgewerkte voorstellen m.b.t.: Het voorkomen van dergelijke initiatieven/ bouwprojecten van projectontwikkelaars in het Oude Noorden, Rotterdam. Wij vroegen de Wijkraad en de Gemeente de besloten, stille binnenruimtes in het Oude Noorden te beschermen tegen initiatieven van projectontwikkelaars die de flora en fauna verstoren.

Dit kan door:

  • Te informeren naar de plannen bij de projectontwikkelaars die in het Oude Noorden projecten ontwikkelen.
  • Te informeren naar de plannen van de Gemeente zelf, die bij Stadsontwikkeling binnenkomen.
  • Bij de Gemeente aan te dringen om te werken volgens het Participatiehandvest van de Vereniging Eigen Huis, aan te dringen om het burenrecht serieus te nemen. Dit geldt ook bij herbouwprojecten die ogenschijnlijk gelijkwaardig herbouwen.
  • Verder stellen we voor dat de Wijkraad in samenwerking met andere partners in de wijk de bewoners en omwonenden tijdig informeert over de (her-)bouwplannen in het Oude Noorden.

De Vinkentouw Groep van de Schoonoordstraat zijn nu geen ‘klagers’, maar positieve doeners.  

Met vriendelijke groeten,
Namens de Vinkentouw Groep,
Peter Hoefnagels, Yvonne Lammerts van Bueren