De wijkraad besloot meer te sparren met de gebiedsorganisatie, de ambtenaren. De Wijkhub houdt een logboek bij. Vragen over de voedselbank komen aan de... Wijkraad over Kinderparadijs en daklozen

De wijkraad besloot meer te sparren met de gebiedsorganisatie, de ambtenaren. De Wijkhub houdt een logboek bij. Vragen over de voedselbank komen aan de orde. De ruilwinkel loopt als een tierelier.

De wijkraadsleden hebben een nieuwe portefeuilleverdeling. Ze gaan meer projectgericht werken, bijvoorbeeld Kinderparadijs, Cultuur, Duurzaamheid. 31 oktober wordt Schoon Genoeg georganiseerd, vanaf 16 uur is iedereen welkom in de Wijkhub.

Een verkeerscirculatieplan waarbij actieve bewoners betrokken worden is in de maak. De tram gaat de Zaagmolenstraat uit. Het kinderparadijs wordt behandeld bij de gemeentebegroting op 1 november. 24 oktober komt de wijkraad rond dit onderwerp bijeen. Het Kinderparadijs deed niet mee aan de aanbesteding van het welzijnswerk en wordt nu niet meer gefinancierd uit couleur local.

Is financiering mogelijk vanuit pedagogisch klimaat en preventief jeugdbeleid ? Prestaties worden in beeld gebracht. Er komt weer actie richting stadhuis. Er komt een beleidsverandering rond het voormalige Van Speijk. De huidige dag- en nachtopvang voor 25 daklozen wordt beperkt tot nachtopvang, dit om financiële redenen.

De 25 daklozen gaan naar de NAS in Vijverhofstraat. De Vijverhofstraat wordt eerst verbouwd. De daklozen krijgen een aparte ingang en krijgen professionele ondersteuning. Er wordt gedaan aan ontspanning en intensief gezocht naar werk. Het pand in de Vijverhofstraat wordt verduurzaamd.