Tijdens de komende openbare vergadering van de wijkraad Oude Noorden op dinsdag 27 februari a.s. hebben we als thema: Bouwen in het Oude Noorden.... Wijkraad vergadering, Bouwen in het Oude Noorden

Tijdens de komende openbare vergadering van de wijkraad Oude Noorden op dinsdag 27 februari a.s. hebben we als thema: Bouwen in het Oude Noorden. Stadsontwikkeling (SO) geeft samen met de woningcoöperaties Havensteder en Woonstad een presentatie over de bouwontwikkelingen in het Oude Noorden. Een paar dagen voor de vergadering kunt u de agenda en documenten vinden op www.wijkraad.rotterdam.nl

Je/u bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering. De vergadering begint om 20 uur en wordt gehouden in het Huis van de Wijk ’t Klooster in de Ruivnstraat 81. 

Hierbij de vergaderdata van de wijkraadvergaderingen 2024
> Di 27 februari – Thema: Bouwontwikkelen in het Oude Noorden 
> Di 26 maart, Di 23 april, Di 28 mei, Di 25 juni, Juli en aug zomervakantie, Di 24 sept, Di 22 oktober, Di 26 nov, WOENSDAG 18 DEC