Het ontwerp bestemmingsplan ligt nu ter visie. Het is de bedoeling dat eind 2023 definitief vast te stellen. Van 2024 tot 2026 wordt gewerkt... Bestemmingsplan Nieuw Pompenburg

Het ontwerp bestemmingsplan ligt nu ter visie. Het is de bedoeling dat eind 2023 definitief vast te stellen. Van 2024 tot 2026 wordt gewerkt aan de ontwerpen. In 2024 komt het ontwerp buitenruimte klaar. Het woonprogramma omvat 800 tot 1100 woningen.

Er komen vier torens met gevarieerde hoogtes van 140, 125, 124 en 95 meter. Bij Stroveer komt een kleinere toren van 57 meter. 50% komt in de sociale en middenhuur. Het commercieel programma bestaat uit horeca, filmhuis en een plek voor de makers. Het project legt de nadruk op verbinden van wooncomplexen en op de verblijfsfunctie.

De torens omarmen een groen binnengebied. Via groene lijnen komt de aaneenschakeling. De bezonning is een heikel punt. Uit onderzoek blijkt aan de gemeentelijke norm van 2 uur zon per dag voldaan te worden.

Deze norm is wel erg krapjes. Op vier plekken wordt dit bij zittende huurders niet gehaald. De nieuwe bewoners krijgen geen straatvergunning voor de auto, maar zijn aangewezen op de diverse parkeergarages. De auto valt volledig uit het zicht.

Onder het verbindend park dat omhoog klimt komt een ruime parkeergarage. Projectleider Ine Jans van stadsontwikkeling geeft de inleiding van een korte presentatie in het Stadsarchief. In 2022 is een nota met uitgangspunten opgesteld door ontwikkelaars en bewoners. Hierop is het bestemmingsplan gebaseerd.

Uitgangspunt is dat Nieuw Pompenburg een schakel wordt tussen de diverse gebieden en een eind maakt aan de versnippering. Het Hofbogen Park, het vergroende Hofplein worden verbonden en bieden ruimte voor recreëren, sport en spel.

Het ontwerp – bestemmingsplan waarop bewoners kunnen reageren is getoetst aan de milieunormen, de verkeersafwikkeling, de geluidsnormen en de externe veiligheid met het oog op transport via het spoor.

Juridisch is een torenhoogte van 140 meter de max en worden beperkte functies toegelaten bijvoorbeeld geen bedrijven. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Meer informatie is te vinden op Nieuw Pompenburg.nl