Bewoners Rottekwartier maken zich ernstige zorgen over de komende renovatie in hun woningen, waarbij ze die tijdelijk moeten verlaten. We ontvingen het volgende persbericht... Bewoners Rottekwartier aan zijlijn  

Bewoners Rottekwartier maken zich ernstige zorgen over de komende renovatie in hun woningen, waarbij ze die tijdelijk moeten verlaten. We ontvingen het volgende persbericht van bewoners en klankbordgroep van het Rottekwartier:

Er staat een grootscheeps renovatie en onderhoudsproject van het gebied Rottekwartier in het Oude Noorden van Rotterdam voor de deur. Woningbouw coöperatie Havensteder gaat in samenwerking met aannemingsbedrijf Heembouw het gebied Rottekwartier aanpakken. In dit proces kunnen Havensteder, Heembouw en bewoners elkaar moeilijk vinden.

Fijn wonen! Uw huis is u thuis

Doel van het projectteam, te weten  Havensteder en Heembouw, is om de woningen in dit gebied comfortabeler en energiezuiniger te maken. Het betreft een langdurig meerjarig project. Over dit plan, en met name uitwerking en uitvoering is grote onrust ontstaan onder de bewoners van dit gebied. De afgelopen maanden is een afvaardiging van de bewoners, verenigd in een klankbordgroep in gesprek gegaan met de uitvoerende partijen Havensteder en Heembouw. Deze gesprekken hebben de onrust onder de bewoners van het gebied niet weg kunnen nemen.  

Uw huis, u thuis?

Er heerst, in weerwil van de gesprekken die plaatsgevonden hebben tussen de drie partijen, grotere onrust. Struikelblokken vanuit bewoners van het voornoemde gebied behelzen de keuzes die Havensteder en Heembouw gemaakt hebben om de gewenste doelen te halen. Die keuzes bestaan onder meer uit de volgende zaken.

Uithuisplaatsing van meerdere weken tijdens de geplande werkzaamheden. Verdere punten van meningsverschillen zijn plaatsing van opbouwleidingen in  een groot deel van de woningen. Alsmede plaatsing van  afname apparatuur, co2 meter en volautomatische deurdrangers  Deze  keuzes zijn een  groot punt van zorg van bewoners. De  staat waarin zij de woningen terug na renovatie en onderhoudswerkzaamheden terug zullen krijgen.

Is dit nog fijn wonen, is hun  huis nog hun thuis? Bewoners van het gebied vragen zich hardop, maar  veelal ook in stilte af, hoe zij na afloop van het hele renovatie en onderhoudsproject hun thuisgevoel weer terug krijgen….

Noot van de redactie: bewoners hielden een enquête onder 408 woningen. 97% van de bewoners wil zijn huis geen 21 dagen verlaten voor de renovatie. Als ze de sleutel vrijwillig afgeven, zijn ze niet voor schade aan hun inboedel verzekerd. Ze willen dat opbouwleidingen in gevreesd worden. De corporatie wil uitsluitend een afdekking van de leidingen aanbrengen in de woonkamer en de slaapkamer.