De kleine informatiemarkt in de Banier was een goed bezocht evenement. Opvallend was de unieke samenwerking tussen bewoners inbreng, Havensteder inzet, gemeentelijke ambities en... Informatiemarkt Agniesebuurt


De kleine informatiemarkt in de Banier was een goed bezocht evenement. Opvallend was de unieke samenwerking tussen bewoners inbreng, Havensteder inzet, gemeentelijke ambities en participatie oproep via de wijkraad. Opvallend was de inventarisatie van de bewoners inbreng via het bureau Posad Maxwan. Het bureau sprak van een ontwikkelingsstrategie.

Funderingsherstel, verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid en deelmobiliteit scoren hoog. De onderzoekers wijzen op het belang voor de bewoners van het Stadspark op de Hofbogen en op de ladderstructuur van de wijk. Deze structuur van dwarsstraten tussen de Groene Noordsingel en de Schieweg dient voor bewoners dringend vergroend te worden. Het Ammersooiseplein is bij uitstek dé ontmoetingsplek. Bewoners willen ook levendigheid op de straathoeken. De jazz performance bij het atelier van Chris Ripken was hier een levend voorbeeld van.

Te verwachten grote ontwikkelingen zijn ZOHO (Zomerhofkwartier ) tussen 2022 en 2029, voor het grootste deel in het duurdere segment. Dit vraagt om een wijk balans.

Havensteder en funderingsherstel

Havensteder wijst er wel op dat in het kader van het ZOHO project ook 350 sociale woningen gerealiseerd worden. Bekeken wordt ook of een belangrijk deel van de huidige creatievelingen kan geherhuisvest worden binnen het project. Verder het Hofbogen Park dat in de lift zit en het aanbrengen van waterbergingen in de binnenterreinen.
We arriveren bij de stand van Havensteder. De grootste inspanningen gebeuren op het gebied van een gigantisch funderingsherstel wat meteen een keuze is voor behoud.

Havensteder werkt aan een plan waarin haar ambities verwoord worden. Deze ambities zullen ook toegespitst worden op de Agniesebuurt. Ze zijn genuanceerd, sociaal maar ook gericht op sociale mix. In de Noorderzon worden ze vanaf januari 2022 toegelicht.


Teilingerstraat groen

Gearriveerd bij de gemeente stand krijgen we een stevige discussie met bewoners van de Teil uit de Teilingerstraat. ‘ Onze kelders liepen onlangs weer onder water. Waarom je fixeren op kleine stukjes? Breek de brede stoepen van de Teilingerstraat op en breng groen aan. Verander deze betonnen oase in een groene buurttuin’ aldus Marie-Annette van Grunsven. Wim Noordegraaf grapt : ‘ Met EEG subsidie hebben ze dat beton neergelegd, met EEG subsidie kan het er ook uitgewipt worden.’ Er blijkt bij gemeentewerken geld te zijn voor de aanleg. Is er ook geld voor een ontwerp?

Dit wordt een spannend item. Ambtenaren bij de stand wijzen er verder op dat bewoners en eigenaren van de binnentuinen voor het eerst een beroep kunnen doen op gemeentelijke expertise, een stap voorwaarts. Theo Coskun staat bij de wijkraad stand. Hij komt met een concrete inbreng.

In de Agniesestraat en de dwarsstraten wordt de riolering vervangen. Dit zal gepaard gaan met een complete vergroening van deze straten. Terwijl veel van de informatiemarkt nog ‘ in water’ staat geschreven is deze informatie bemoedigend.

De wijkraad doet een oproep tot participatie en het nemen van bewonersinitiatieven. Ook zij streven naar een wijk in balans. Al bij al een aardig gebeuren.